Moms på systemydelser uden aftagepligt

20-03-2024
Digitale løsninger

Økonomistyrelsen pålægger fra første kvartal 2024 moms på prisen for udvalgte systemydelser, som styrelsen stiller til rådighed.

Fremover pålægges der moms på udvalgte systemydelser. Baggrunden er, at Økonomistyrelsen har foretaget en juridisk afklaring af grundlaget for aftagepligt og dermed hvilke systemydelser, som fremover skal pålægges moms.

Hvis en institution ikke har aftagepligt for systemydelsen – der vil sige, at der ikke er et lovkrav om, at institutionen skal anvende systemet – skal der pålægges moms på den pris, som Økonomistyrelsen leverer ydelsen for.

Første gang, momsen fremgår, er på fakturaen for første kvartal 2024.

Institutionerne kan efterfølgende få momsen refunderet. Momsen og refunderingen afhænger af institutionstypen.

Læs mere om priser for Økonomistyrelsens digitale løsninger