Økonomistyrelsen har offentliggjort ny rammeaftale om projektledelseskurser med mulighed for certificering

18-04-2024
Indkøb

Økonomistyrelsen har udsendt udbudsbekendtgørelse om offentligt udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af projektledelseskurser med mulighed for certificering.

""

Udbudsmaterialet er offentligt tilgængeligt, og afgivelse af tilbud skal ske elektronisk via udbudssystemet, som findes her.

Tilbudsgiver kan indsende spørgsmål til udbudsmaterialet via udbudshjemmesiden. Spørgsmål, der modtages senest tirsdag 7. maj 2024, vil under alle omstændigheder blive besvaret.

Sidste frist for modtagelse af tilbud er tirsdag 21. maj 2024 kl. 10.00.

Du kan læse udbudsbekendtgørelsen, ID nr. 229758-2024, på hjemmesiden TED, som findes her, eller på udbudshjemmesiden.

Forud for denne udbudsforretning er der gennemført et udbud af Projektledelsesaftalen i 2023, hvor der blev gennemført en markedsdialog. Det kan du læse mere om her. Projektledelsesaftalens Delaftale 1 blev tildelt december 2023. Projektledelsesaftalens Delaftale 2 blev annulleret og genudbydes nu som selvstændig rammeaftale med denne udbudsbekendtgørelse.