Bølgeimplementeringen af Statens Digitale Indkøb udskydes

30-04-2024
Digitale løsninger

På baggrund af de første erfaringer fra forårets pilotimplementering ændrer Økonomistyrelsen planen for bølgeimplementering af Statens Digitale Indkøb.
Det samlede implementeringsforløb forlænges med 6 måneder.

I foråret 2024 er en række pilotinstitutioner overgået fra IndFak til Statens Digitale Indkøb, som er statens nye digitale løsning til kontraktstyring, indkøb og fakturahåndtering.

Økonomistyrelsen tog i februar 2024 som de første Statens Digitale Indkøb i brug. Derefter fulgte yderligere 10 pilotinstitutioner, som i skrivende stund er i fuld gang med at implementere løsningen.

Erfaringer fra pilotfasen giver anledning til justeringer

Pilotimplementeringen har været fulgt tæt undervejs. På baggrund af de første evalueringer har Økonomistyrelsen valgt ændre den nuværende plan for bølgeimplementering og forlænge det samlede implementeringsforløb med 6 måneder.

Med implementeringen af Statens Digitale Indkøb sigter vi fortsat mod:

  • En god brugeroplevelse baseret på en intuitiv anvendelse af selve løsningen
  • En solid understøttelse af de forretningsprocesser, der er tilknyttet det samlede indkøbsflow
  • Et målrettet og værdiskabende implementeringsforløb

Derfor har vi nu valgt at justere implementeringsindsatsen, så vi kan tilbyde institutionerne et samlet set bedre forløb.

Hvad sker der nu?

Den igangværende implementering hos pilotinstitutionerne fortsætter stort set som planlagt. Som den eneste vil Domstolsstyrelsens implementering blive rykket et par måneder til 2. kvartal 2024.

Bølge 1-4

Beslutningen har umiddelbart størst betydning for institutioner i bølge 1-4, der som de første er blevet direkte informeret. Disse institutioner skulle oprindeligt overgå til Statens Digitale Indkøb i efteråret 2024, men udskydes for re-planlægning. Allerede indkaldte intromøder er blevet aflyst og genindkaldes snarest.

Ny bølgeplan senest 1. juli 2024

Øvrige institutioner får information om tidspunkt for deres implementering, når Økonomistyrelsen har justeret bølgeplanen. Den nye plan forventes klar senest den 1. juli 2024, hvor den publiceres på hjemmesiden og udsendes via IndFak nyhedsbrev.

Direkte kontakt, når det er jeres tur

Ligesom hidtil bliver institutioner, som skal overgå til Statens Digitale Indkøb, kontaktet direkte mindst 6 måneder før start af systemimplementering.

IndFak udfases fortsat først, når Statens Digitale Indkøb er implementeret i alle institutioner.

Vi håber med den nye plan at kunne give de nuværende IndFak-institutioner den bedst mulige overgang til Statens Digitale Indkøb og beklager samtidig de eventuelle gener, ændringerne af bølgeplanen kan medføre.

Eventuelle spørgsmål

Institutioner er velkomne til at kontakte os ved behov for uddybende information. Kontakt os i givet fald venligst via mail: