Økonomistyrelsen inviterer til markedsdialog

04-10-2023
Digitale løsninger

Markedsdialogen indgår i forberedelserne til, at driften af Statens Budgetsystem skal i genudbud.

Økonomistyrelsen går i efteråret 2023 i gang med at forberede fornyelse af den nuværende kontrakt omkring drift, vedligehold og udvikling af Statens Budgetsystem.

Kontrakten med KMD blev indgået i 2018 og udløber i sommeren 2025. For at give det bedste grundlag for at tilrettelægge den kommende proces frem mod kontraktfornyelse indleder vi forløbet med en markedsdialog. Her håber vi at få afdækket en række centrale spørgsmål i dialog med relevante aktører på markedet for drift og udvikling af SAP-løsninger.

Vi forventer af gennemføre markedsdialogen i ugerne omkring 1. november 2023.

En ny drifts- og udviklingskontrakt vil ikke umiddelbart få nogen betydning for brugerne af Statens Budgetsystem.

Tilmelding til markedsdialog

Leverandører kan tilmelde sig til markedsdialogen senest den 23. oktober 2023.

Læs mere om tilmelding til markedsdialog