Statens Refusion er taget i brug

23-11-2023
Digitale løsninger

Statens Refusion bidrager til at optimere og automatisere processen vedrørende anmeldelse og anmodning om refusion. På nuværende tidspunkt er det muligt via Statens Refusion at anmelde og anmode om refusion for sygdom og barsel.

Statens Refusion har integration til Statens Lønsystem og NemRefusion. Via integration til Statens Lønsystem optimeres arbejdsgange, da der automatisk hentes oplysninger, som tidligere skulle tastes manuelt. Dermed sikres færre fejl og højere kvalitet i sagsbehandlingen. Integrationen til NemRefusion sikrer, at der rettidigt anmeldes og anmodes om refusion.

Statens Refusion har siden sommerferien været i pilottest hos udvalgte kunder, blandt andre Stenhus Lønfællesskab, hvor lønkonsulent Dorthe Christensen fortæller følgende om Statens Refusion:

Statens Refusion er en løsning, der er nem og intuitiv at anvende. Det er tydeligt for os, at Statens Refusion kan bidrage til at optimere sagsbehandlingen i forbindelse med anmeldelse og anmodning om refusion. Tidligere var det fx nødvendigt at foretage signering gentagne gange i arbejdet med at anmelde og anmode om refusion. I Statens Refusion er der ingen tidskrævende signering undervejs, når først man er logget ind i løsningen.

Der arbejdes i 1. halvår af 2024 med at udvikle Statens Refusion, så løsningen fremadrettet også kan håndtere flere typer refusion for fx flexjob og løntilskud.

Læs mere om Statens Refusion under 'aktuelle projekter', hvor du blandt andet kan finde en overordnet introduktion til løsningen, der forklare mere om Statens Refusion samt oplysninger om, hvordan det er muligt at tilmelde sig som kunde til Statens Refusion.