Invitation til demonstration af den nye finanslovsløsning

03-11-2023
Digitale løsninger

Økonomistyrelsen afholder torsdag d. 16. november 2023 demonstration af den nye it-løsning til understøttelse af finanslov og statsregnskab, nemlig Statens Bevillings- og Regnskabsløsning (SBRL).

Er du paragrafredaktør, paragrafkoordinator, bevillingslovskoordinator, rammeansvarlig, PL-ansvarlig, regnskabsmedarbejder eller på anden vis involveret i finanslovsprocessen, så kan det være relevant for dig at deltage.

På det virtuelle møde vil der være demonstration af den kommende Statens Bevillings- og Regnskabsløsning (SBRL).

Invitationen til det virtuelle møde er udsendt til de implementeringsansvarlige i alle ministerier. Demonstrationen er målrettet relevante medarbejdere i ministerierne. Interesserede medarbejdere skal kontakte den implementeringsansvarlige i eget ressortministerium for at få videresendt mødeindkaldelsen.

Statens Bevillings- og Regnskabsløsning (SBRL)

Statens Bevillings- og Regnskabsløsning (SBRL) er den kommende it-løsning, der skal understøtte finanslovs- og statsregnskabsprocessen. Indtil videre er det finanslovsdelen af SBRL, som er klar til demonstration efter den gennemførte pilottest i september. Projektteamet forøger nu fokus på den videre udvikling af statsregnskabsdelen af SBRL.

Implementeringen af den nye it-løsning begynder primo 2024, og SBRL skal efter planen tages i brug i 2024 i forbindelse med udarbejdelsen af finansloven for 2025.

SBRL er baseret på nyeste teknologi med en funktionalitet, som i høj grad understøtter hele forretningsprocessen. Gennem hele udviklingsprocessen har Økonomistyrelsen lagt stor vægt på at sikre en intuitiv brugerflade samt brugervenlige og sammenhængende arbejdsprocesser, hvorfor der både gennemføres pilottest og end-to-end-test inden implementering for at undersøge, hvordan løsningen opleves og fungerer i praksis.

Læs mere om den nye it-løsning til udarbejdelse af finanslov og statsregnskab

Læs FAQ med de ofte stillede spørgsmål og svar om den nye it-løsning