Tildeling af kontrakt til SEB Kort

12-12-2023
Statsregnskab Økonomi

Økonomistyrelsen har den 28. november 2023 tildelt SEB Kort Bank kontrakten om kreditkort.

Kontrakten vil løbe frem til den 1. april 2029 med mulighed for en forlængelse med yderligere 2 år.

Da kontrakten er indgået med den nuværende leverandør, vil der ikke være nogen overgangsperiode med flytning af kontohavere, oprettelse af nye kreditkort m.v., hvorfor det forventes, at tilslutningen af kontohavere vil ske hurtigt.

Kontohavere vil løbende i den kommende tid og frem til den 1. april 2024 blive orienteret og vejledt i nye faciliteter og ydelser.

Her kan du finde yderligere information om kontrakter af betalingsformidlingsydelser.