Kickoff på Statens Bevillings- og Regnskabsløsning

12-12-2023
Digitale løsninger

Økonomistyrelsen har netop sparket implementeringen af den nye it-løsning, Statens Bevillings- og Regnskabsløsning (SBRL), i gang. Det skete i Rentekammeret i Finansministeriet.

""

En stor milepæl er nået. Den første del af SBRL, som understøtter finanslovsprocessen, er klar til brug. SBRL består samlet set af en række løsningskomponenter, som skal understøtte såvel finanslovsprocessen som statsregnskabsprocessen.

Da det netop er finanslovsdelen af SBRL, som nu er klar til ibrugtagning, var det oplagt at invitere de implementeringsansvarlige medarbejdere i ressortministerier og styrelser til kickoff-arrangement i Rentekammeret i Finansministeriet, hvor den til enhver tid siddende regering sædvanligvis præsenterer sit forslag til finanslov.

Martin Ulrik Jensen, afdelingschef i Finansministeriet, sagde:

Det nuværende system har driftssikkert hjulpet os med at frembringe en finanslov og et statsregnskab år efter år de sidste 30 år. Men nu er tiden kommet til, at et nyt system skal tage over. Vi glæder os til at komme i gang med systemet, når vi til foråret skal lave et nyt forslag til finanslov for 2025.

Der har været lagt stor vægt på at udvikle en intuitiv og brugervenlig it-løsning med sammenhængende arbejdsprocesser. Økonomistyrelsen har lagt sig i selen for at tilrettelægge implementeringen på en måde, som bedst understøtter en succesfuld forankring i ministerier og styrelser.

Maria Schack Vindum, direktør i Økonomistyrelsen, sagde:

Vi er klar over, at den nye it-løsning er en forandring af de kendte arbejdsgange, og derfor kræver det en ekstra indsats fra de medarbejdere, som skal udføre opgaverne på en ny måde. Vi har haft fokus på pilottests og brugerinddragelse i udviklingsfasen, og vi tilbyder nu et omfattende undervisningsforløb. Derfor er det vores store håb, at it-løsningen vil blive forankret hos brugerne.

Undervisningsforløb

For relevante medarbejdere i ministerier og styrelser har Økonomistyrelsen planlagt et undervisningsforløb, som begynder i februar 2024. Undervisningen består af syv moduler. Dels et grundkursus i SBRL, dels forskellige moduler om de specifikke opgaver relateret til finanslovsprocessen. Efter ibrugtagning og sideløbende med undervisningen vil der også være mulighed for support.

Implementering

Implementeringen af SBRL begynder primo 2024 i forbindelse med udarbejdelsen af finansloven for 2025. Imens pågår den videre udvikling af statsregnskabsdelen, som efter planen skal implementeres i løbet af 2024 og 2025 med henblik på udarbejdelse af statsregnskabet for 2025.

Læs mere om ny systemunderstøttelse til finanslov og statsregnskab