It-handlingsplan for de fælles digitale løsninger 2023-2026

04-12-2023
Digitale løsninger

Økonomistyrelsens it-handlingsplan sætter retning for, hvordan styrelsen vil drive og udvikle de fælles digitale løsninger de næste 3 år.

""

Økonomistyrelsen ønsker at bidrage til en enkel og effektiv håndtering af administrative opgaver i staten. Det sker blandt andet ved at stille en række robuste og sikre digitale løsninger til rådighed for hele staten.

Ambitionerne for, hvordan de fælles digitale løsninger bliver udviklet og driftet, er høje. Det skal være nemt at administrere løn, personale og økonomi og nemt at tilgå de relevante data, når beslutninger skal træffes.

Det afspejler sig i Økonomistyrelsens it-handlingsplan for 2023-2026.

21 initiativer skal realisere ambitionerne

It-handlingsplanen konkretiserer styrelsens ambitioner for at udvikle de fælles digitale løsninger i 21 initiativer.

Vicedirektør Simon Schulian udtaler:

I udviklingen af de fælles digitale løsninger har det høj prioritet for os at skabe bedre brugeroplevelser og nytte af løsningerne. 

Centralt er derfor, at vi vil inddrage brugerne mere systematisk og tidligt i processen, når vi udvikler eller udskifter løsningerne. Andre initiativer skal bidrage til at binde vores it-portefølje bedre sammen i forhold til arbejdsprocesser og datastrømme. 

Økonomistyrelsen prioriterer samtidigt at udvise rettidig omhu ved at fremtidssikre de dele af porteføljen, hvor der på længere sigt kan opstå udfordringer i forhold til ældre teknologi mv.

Læs mere om it-handlingsplanen og de enkelte initiativer

 

Anbefalinger fra Statens It-råd

Økonomistyrelsens it-handlingsplan blev reviewet af Statens It-råd i sommeren 2023. I den forbindelse gav It-rådet nogle anbefalinger til styrelsens it-porteføljestyring.

Anbefalingerne betyder, at Økonomistyrelsen i realiseringen af it-handlingsplanen blandt andet vil lægge vægt på at:

  • fortsætte sit arbejde med at øge sammenhængen på tværs af de fælles digitale løsninger for så vidt angår teknologi, metoder og driftsmodeller mv.
  • styrke it-governance på tværs af Økonomistyrelsen yderligere
  • fortsætte arbejdet med at optimere brugen af styrelsens it-ressourcer.