Pilottest af ny it-løsning til Finanslov

30-08-2023
Digitale løsninger

Økonomistyrelsen har udviklet en ny it-løsning, som skal understøtte udarbejdelsen af både finanslov og statsregnskab. Nu er styrelsen klar til at pilotteste den nye it-løsning for finanslovsdelen.

På sættemøder med samtlige departementer og procesafklaringsmøder med hvert enkelt ressortministerium har Økonomistyrelsen præsenteret koncepterne bag den kommende it-løsning og fremvist implementeringsplanen. Møderne har afdækket en række procesforskelle på tværs af ministerierne, som nu kan få den fornødne opmærksomhed forud for implementeringen.

It-løsningen er udviklet med løbende brugerinddragelse. På baggrund af input fra brugerinddragelse og procesafklaringsmøder har projektteamet identificeret nogle ændringsønsker, som det har været muligt at implementere, således at brugeroplevelsen styrkes.

Pilottest

Projektteamet ser frem til den kommende pilottest af forslag til finanslov (FFL) og ændringsforslag (ÆF) samt ajourføring, som gennemføres i september 2023. Beskæftigelsesministeriet, Miljøministeriet og Finansministeriet er valgt som deltagere i pilottesten. I pilottesten arbejdes med udvalgte cases fra det forslag til finanslov for 2024 (FFL2024), som deltagerne netop har udarbejdet.

Kontorchef Carina Priess Sørensen, Kontor for økonomisystemer, siger:

Efter en intens udviklingsperiode er vi spændte på at pilotteste den første del af it-løsningen. Det er jo først, når brugerne tester et system, at vi for alvor kan se, hvordan it-løsningen fungerer, og ikke mindst hvordan det opleves af brugerne.

Senere på året, nærmere bestemt i november 2023, gennemføres pilottest for tillægsbevilling (TB). Det vil være de samme tre ministerier, som deltager i den del af pilottesten.

Videre dialog og udvikling

Med finanslovsdelen i pilottest går projektteamet for alvor i gang med at udvikle statsregnskabsdelen af it-løsningen. Desuden fortsætter projektteamet dialogen med ressortministerier for at sikre en fortsat god implementering, der for alvor finder sted i begyndelsen af 2024. Den samlede it-løsning tages efter planen første gang i brug i 2024 i forbindelse med udarbejdelse af Finansloven for 2025.

Nyeste teknologi

Løsningen er baseret på nyeste teknologi med funktionalitet, som i høj grad understøtter hele forretningsprocessen.

Fra starten af udviklingen har Økonomistyrelsen lagt stor vægt på at sikre en intuitiv brugerflade samt brugervenlige og sammenhængende brugerrejser, hvorfor det er afgørende at teste, hvordan løsningen opleves og fungerer i praksis.

Læs mere om den nye it-løsning til udarbejdelse af finanslov og statsregnskab