Nyt design på Campus vejledninger

02-03-2022
Digitale løsninger

Teamet i Statens Kompetenceløsninger har opdateret Campus vejledningers design.
Det nye design skal forbedre webtilgængeligheden og brugervenligheden af vejledningerne.

""

 

Webtilgængelighed skal optimere tilgængeligheden for personer med udfordringer med syn, hørelse, motorik, hukommelse, farve- og ordblindhed og lignende, såvel som den gennerelle brugervenlighed.  

Designet er udviklet med webtilgængelighedsstandarden WCAG 2.1.

Det nye designs principper for webtilgængelighed dækker blandt andet over:

 • Al information er tekstliggjort, så forståelsen ikke er afhængig af billeder.
 • Vejledningers ”task” er opdelt med nummererede punkter, som vil gøre det nemmere for en læser, der anvender skærmlæser, at navigere i dokumenterne.
 • Flere billeder har fået opdateret billedkvaliteten.
 • Billederne er blevet større i størrelse.
 • Kant på billederne skal tydeliggøre, hvad der er billede, og hvad der er tekst.
 • Ingen tekst  står i kursiv.
 • Vejledningerne er ikke længere i gitter/tabel opsætning, der kan forværre oplæsningen.

Det nye design har, ud over fokus på optimering af webtilgængeligheden, også forsøgt, at tage højde for burgervenligheden for ikke funktionsnedsatte læsere.

Designets principper for at optimere brugervenligheden dækker blandt andet over følgende:

 • Skærmbilleder

Vejledningerne har skærmklip fra hver task, der hjælper læseren med at visualisere, hvordan funktionerne ser ud i Campus.

 • Opdelende skillelinjer

En funktions skillelinje adskillelser vejledningens ”task” for at skabe overblik.

 • Farvekoder i teksten

Den blålige Campus farve tydeliggør de systemspecifikke knapper i brugergrænsefladen og gør det nemmer for en læser at skimme vejledningen for information.

 • Bekrivende overskrifter for vejledningernes indhold

Fx hedder vejledningen før kaldet: "Kursusbevis" nu: "Hent kursusbevis" eller vejledningen kaldet: "Tilmeldingsspørgsmål" nu: "Tilknyt tilmeldingsspørgsmål ved tilmelding til klasse."
Hensigten er, at læseren nemmere kan gennemskue, hvilken konkret funktionalitet vejledningen beskriver.

 

Webopsætningen af brugervejledningerne på oes.dk har i samme omgang fået en ny opsætning, med formålet om mere overskuelighed og færre kliks for brugerne.

Siden for Campus’ brugervejledninger finder du her