Navision Stat GIS-integrationer virker - også efter opgradering til NS11.0

07-03-2022
Digitale løsninger

Når Navision Stat i slutningen af oktober 2022 løftes til NS11.0, kan kunder fortsætte brugen af deres nuværende GIS-integrationer.

GIS står for Generisk Integrationssnitflade og er den løsning, der sikrer en udveksling af data mellem Navision Stat og en række - primært lokale - fagsystemer.

For kunder, der benytter GIS-løsningen, er den gode nyhed, at løsningen fortsat er bagud kompatibel og derfor ikke kræver ændringer, når Navision Stat i oktober 2022 opgraderes til NS11.0, baseret på en ny standardversion MS Dynamics NAV 2018™.

Dataudvekslingen fungerer

Forud for frigivelsen af NS11.0 gennemfører Økonomistyrelsen en række tests for at sikre en gnidningsløs overgang til den nye standardversion. Vi har med succes allerede gennemført lokale test af integrationer til RejsUd, Statens HR, Tilskudsadministrationssystemet TAS og mTime.

Tilbud om test af integration til specifikke fagsystemer

Selvom vi har testet grundigt, kan der være variationer i data-leverancerne, vi ikke har kendskab til. Derfor tilbyder vi at teste GIS-løsningen for kunder, der måtte ønske det, og som kan levere et testbart datasæt.

Giv besked senest 1. juli, hvis I ønsker test

Kunder, der ønsker at få testet deres Navision Stat GIS-løsning, skal inden den 1. juli 2022 sende os en mail via

Når vi har modtaget jeres mail, kontakter vi jer inden for 5 arbejdsdage. Her aftaler vi nærmere, hvad vi skal bruge for at gennemføre testen af jeres integration i vores testmiljø.