Brugerpaneler bidrager til at styrke brugeroplevelsen i ny it-løsning

21-03-2022
Digitale løsninger

Vi udvikler en ny digital løsning, der i fremtiden skal understøtte arbejdet med finanslov og statsregnskab – brugerne er med på 1. række.

I marts 2022 har Økonomistyrelsen nedsat 8 brugerpaneler med 5-10 deltagere i hver. Deres input skal være med til at udvikle og kvalificere brugerfladen på den løsning, der fra 2024 skal understøtte arbejdet med finansloven og statsregnskabet.

Brugerpanelerne er nedsat som noget af det første efter, at Folketingets Finansudvalg den 16. marts 2022 har tiltrådt et aktstykke om at sætte projektet i gang og dermed har givet det endelige startskud til et af Økonomistyrelsens største og vigtigste it-projekter i disse år.

Ny tidsvarende løsning på vej

I øjeblikket varetages systemunderstøttelsen af finanslov og statsregnskab af Statens Koncern System (SKS) og Statens Bevillingslovssystem (SB). Tilsammen har de to løsninger godt 2000 brugere. Begge løsninger har fungeret driftssikkert og stabilt i mange år, men nu er tiden inde til at gå nye veje. Vi udvikler derfor en ny løsning, som er funderet på fremtidssikret teknologi med funktioner, der i højere grad understøtter hele forretningsprocessen.

Brugerne indgår i udviklingsprocessen

Et skarpt fokus bliver at udvikle en brugerflade, der bidrager til intuitive og sammenhængende brugerrejser. For at komme godt i mål inddrager vi brugerne aktivt fra projektstart og inviterer dem ind flere steder i udviklingsprocessen.

Dialog og brugertest er vigtige værktøjer

Deltagerne i brugerpanelerne er i første omgang udvalgt på baggrund af deres arbejdsfunktioner, når finanslov og statsregnskab udarbejdes. Brugerne vil blive inddraget på forskellige måder betinget af det sted, vi er i udviklingsprocessen: De bliver inviteret til at give input til løsningen, validere forskellige designkoncepter, og endelig vil de også indgå i brugertests, når forskellige funktioner i løsningen skal afprøves og evalueres.

Vi udvikler digitale løsninger med udgangspunkt i brugernes behov

Det er både en gave og en forpligtelse at inddrage mere end 50 nøglemedarbejdere i udviklingen af den nye løsning. Deres uvurderlige indsigt i arbejdet med finansloven og statsregnskabet vil med sikkerhed kunne bidrage til at kvalitetssikre brugerrejser og funktionalitet i løsningen. Vores fornemste forventning til samarbejdet er, at deres indsats kommer rigtig godt igen. At deltagerne i sidste ende får en løsning, der giver dem de bedste betingelser for effektivt at udarbejde en finanslov og statsregnskab til tiden og uden fejl, og hvor alle aktører har indblik i processen på det tidspunkt, hvor de har brug for det.

Du kan følge projektet på Økonomistyrelsens hjemmeside