Resultatet af den årlige brugertilfredshedsundersøgelse er klar

13-01-2022

I 2021 har Økonomistyrelsen igen gennemført en stor brugertilfredshedsundersøgelse, hvor omkring 35.000 brugere har fortalt os, hvad de synes om vores digitale løsninger og ydelser, og hvor vi kan gøre det bedre.

""

Vi har spurgt vores kollegaer, som bruger vores digitale løsninger og ydelser, hvordan vi bedre kan målrette vores tilbud til deres behov. Undersøgelsen er baseret på ca. 35.000 besvarelser fra brugere, som har evalueret henholdsvis 10 it-systemer/analyseplatforme, 14 netværk, 243 e-læringskurser, 43 kurser, 3 rådgivningsfunktioner samt 4 projekter udført af Statens Analyser og Implementering.

Maria Schack Vindum, direktør i Økonomistyrelsen, siger:

”Vi har en stor berøringsflade med resten af staten, hvor vi med vores digitale løsninger sætter strøm til alt fra HR-processer til lønudbetaling. Derudover sætter vi en dyd i at være dygtige rådgivere og skabe net-værk og løsninger på tværs af staten, der kan gøre en forskel. Vi kan kun lykkes, hvis vi lytter til behov og ønsker fra vores kolleger rundt i staten og den vej igennem hele tiden forbedrer vores løsninger”.

Flere konkrete tiltag er allerede planlagt eller påbegyndt. Analyser af brugerrejser, tiltag for at nedbringe svartider og proaktive kommunikati-onsindsatser skal fx være med til at forbedre brugervenligheden af vo-res digitale løsninger. Rådgivningsfunktionerne planlægger ligeledes initiativer, som vil forkorte deres svartider og gøre brugerne bedre i stand til selv at finde svar på deres spørgsmål. Netværkene vil med øget brugerinddragelse i planlægningen af netværksmøderne sikre deltagernes fortsatte tilfredshed.

Den generelle tilfredshed med vores ydelser er steget

Gennemsnittet af tilfredsheden med alle vores ydelser er samlet set 4,2 på en skala fra 1-5, hvor 5 er det højeste. Resultatet er en fremgang på 0,2 sammenlignet med brugertilfredshedsundersøgelserne fra hhv. 2020 og 2019.
Fremgangen er positivt påvirket af, at der i brugertilfredshedsundersøgelsen for 2021 er to nye ydelseskategorier med: ”kurser” og analyse-enheden ”Statens Analyser og Implementering”. Brugernes gennemsnitlige tilfredshed på tværs af ydelserne er på niveau med de foregå-ende år, hvis der ses bort fra de to nye ydelseskategorier.

På tværs af alle ydelseskategorierne svarer brugerne med en score på 4,4, at de vil anbefale vores ydelser til andre, hvilket er en stigning på 0,3 sammenlignet med sidste års brugertilfredshedsundersøgelse.

Download Brugertilfredshedsundersøgelsen 2021 her