Vi forbedrer vores digitale services sammen med brugerne

08-02-2022
Digitale løsninger

19.000 medarbejdere i staten har givet os feedback på vores it-løsninger og services. På den baggrund går vi ind i 2022 med et ekstra fokus på brugerinddragelse, brugervenlighed og en bedre support.

""

Svarene fra årets brugerundersøgelse viser, at brugerne generelt er mere tilfredse med vores it-systemer, vejledning og services, end ved seneste måling. Samtidig gør undersøgelsen os klogere på, hvor vi skal gøre det endnu bedre.

Tak til alle vores kollegaer, som har givet sig tid til at give feedback på vores digitale ydelser. Vores mål i det nye år er at få en bedre forståelse for brugernes præferencer, erfaringer og adfærd. Det gør vi ved at inddrage brugerne mere systematisk. Det er essentielt, at vores løsninger passer til de behov, som vores brugere har.

Sådan siger vicedirektør, Simon Schulian, om årets resultater.

Sådan vil vi skabe mere brugervenlige systemer

Resultatet af brugerundersøgelsen viser, at vi med fordel kan gøre systemerne nemmere og mere intuitive at bruge. Et eksempel er Statens Budgetsystem, hvor vi blandt andet er i gang med tiltag, der skal gøre fejlmeddelelser lettere at forstå for vores brugere.

Et af de greb, vi også arbejder målrettet med, er at optegne personaer, brugerrejser og etablere brugergrupper, der kan hjælpe os med at sætte fokus på det, der bedst understøtter brugernes behov og opgaver. Det har vi blandt andet fokus på i Statens HR, hvor vi arbejder på en bedre og mere sammenhængende brugeroplevelse for HR-medarbejderen.

Også ved udbuddet af den løsning, der skal erstatte indkøbs- og faktureringssystemet IndFak, arbejder vi aktivt med at involvere brugerne.

Læs om arbejdet med brugerrejser i IndFak

Vi prioriterer god og fleksibel support

Et andet resultat af undersøgelsen er et øget fokus på vores support: Vi ønsker at give vores brugere en kvalificeret sparring med kortere svartider. Det arbejder vi blandt andet med hos Navision Stat. Her er vi i gang med at implementere tiltag for netop at forkorte svartiden, når vi behandler supporthenvendelser.

Også hos Statens Lønløsning vil vi styrke supporten. Det sker både ved at ansætte flere supportmedarbejdere, men også ved øget dialog og vidensdeling mellem de nuværende supportmedarbejdere. På den måde sikrer vi, at brugerne får bedre og hurtigere service i den daglige brug af systemerne.

Læs mere om brugerundersøgelsen og dens resultater