RejsUd takker brugerne for ris og ros

24-02-2022
Digitale løsninger

I oktober 2021 udsendte Økonomistyrelsen den årlige brugertilfredshedsundersøgelse. Her kan du læse om resultatet og de initiativer, vi sætter i gang som opfølgning på undersøgelsen.

5990 RejsUd-brugere har i 2021 svaret på Økonomistyrelsens årlige brugertilfredshedsundersøgelse. Over 70 % af brugere er tilfredse eller meget tilfredse med driftsstabiliteten men generelt viser besvarelserne i år et mindre fald i tilfredsheden med løsningen i forhold til sidste år.

RejsUd kan opleves som besværlig af anvende. Nogle brugere oplever bl.a., at løsningen har en ulogisk opbygning og kræver mange klik, når brugeren opretter en afregning. Vedhæftning af bilag kan opleves som omstændig, ligesom flere har udfordringer med at vælge den rette kontering.

RejsUd-brugerne efterlyser bedre brugerrejser

Tilbagemeldingerne knytter sig især til løsningens brugervenlighed. Brugere, som sjældent benytter RejsUd, oplever især vanskeligheder, men den dalende tilfredshed er desværre en generel tendens.

For at løse de konkrete udfordringer er der behov for at foretage systemtilpasninger, som desværre ikke er mulige at iværksætte her og nu. Teamleder Kamilla Ekholdt Gregers siger:

Allerførst vil jeg gerne sige tak til alle de brugere, som har deltaget i undersøgelsen. Alle input er af stor værdi for os. Jeg anerkender fuldt ud de udfordringer, brugerne oplever i RejsUd, og vi ville meget gerne komme brugerne i møde. Vi må dog erkende, at de systemtilpasninger, der efterlyses, har så langt et aftræk, at vi i stedet har valgt at søsætte to andre tiltag med et fremadrettet perspektiv, som forhåbentlig er en hjælp – både på den korte og den længere bane.

Tilbud om hjælp til de interne arbejdsprocesser

I foråret 2022 udkommer Økonomistyrelsen med en RejsUd bedste praksis-vejledning, som bliver publiceret på hjemmesiden. Mange brugeres problemer knytter sig til at vælge de rigtige funktioner i den rette rækkefølge og til slut være sikker på, at alle processer er udført korrekt, så afregningen kan afsluttes og sendes af sted. En enkel og overskuelig bedste praksis-vejledning kan forhåbentlig være en hjælp.

Samtidig samler vi også et par gode råd til vores kunder, som kan understøtte brugen af RejsUd yderligere. Fx har vi hørt brugere efterlyse kontonumre og information om hvilke konti, der skal benyttes til hvad – et behov, som kun kan imødekommes lokalt.

Vil I deltage i brugertests og brugerpanel?

I dette forår starter de første forberedelser til at sende RejsUd i udbud. Det egentlige udbud forventes først at blive lanceret primo 2023, men allerede nu vil RejsUd-teamet gerne invitere vores aktuelle og potentielle kunder til at deltage i et brugerpanel og i brugertests forud for udbudsprocessen.

Vi forventer at igangsætte en udbudsproces, hvor brugerne inddrages løbende – helt tilsvarende den proces, som pt. kører i forbindelse med udbuddet af ny digital løsning til kontraktstyring, indkøb og fakturering. Det skal hjælpe os til at få et nyt rejseafregningsløsning, hvor brugeroplevelsen er i højsædet.

Hvis I har lyst til at deltage i brugerpaneler og brugertests, når vi skal vælge en ny rejseafregningsløsning, kan I uforpligtende skrive til Team RIF’s fællespost-kasse: 

Så vil I blive kontaktet i løbet af foråret med mere information.

Følg med i planlagte udviklingstiltag for RejsUd under Roadmap på Økonomistyrelsens hjemmeside