Bliv klar til Næste generation Digital Post i Navision Stat

24-02-2022
Digitale løsninger

Læs her, hvordan I sikrer en god overgang fra e-boks til Næste generation Digital Post, der sker medio marts.

Digitaliseringsstyrelsen skifter leverandør af Digital Post-løsningen. For offentlige myndigheder medfører dette, at den nuværende løsning, e-boks, lukker for modtagelse. Fremover benyttes den nye løsning, Næste generation Digital Post (NgDP).

Overgangen sker over nogle dage, idet e-boks lukker for modtagelse den 18. marts 2022, kl. 17 og den nye løsning, NgDP, åbner den 21. marts 2022, kl. 9.

Digitaliseringsstyrelsen indsætter dog en kø-funktion, så I kan sende digital post via den nye løsning allerede fra onsdag den 16. marts, kl. 17, men ikke tidligere.

Kunder, der hostes hos Statens It

Statens It (SIT) sikrer overgangen til NgDP for SIT-kunder. I skal dog være opmærksomme på, at I ikke vil kunne sende digital post den 18. marts 2022, da opdatering vil blive udført denne dag.

Fra den 19. marts er jeres løsning opdateret, og I kan efter planen igen sende digital post - nu via NgDP. Vær opmærksom på, at post, der er afsendt fra den 18. marts, automatisk sættes i kø og først kommer frem til modtageren efter 21. marts 2022, kl. 9.

Kunder, der hostes hos KMD

For de kunder, som i forvejen benytter e-boks, står KMD for installation af patch, jf. afsnittet nedenfor. Systemtilslutningsfilen fra NgDP’s administrative adgang skal indlæses efterfølgende, hvilket foretages enten af kunden selv eller efter aftale med KMD.

Øvrige kunder

For fremover at kunne sende Digital Post skal I installere den frigivne NgDP-patch til Navision Stat. Patchen indeholder to separate elementer; objekter til Navision Stat-databasen samt tilhørende ny udgave af Digital Post-Invokeren.

Når komponenterne er installeret, kan Navision Stat ikke længere sende til e-boks, men er klar til at sende til NgDP fra den 16. marts, kl. 17.

Bemærk, at hvis I ved en fejl sender til NgDP, før Digitaliseringsstyrelsens kø-funktion er aktiveret, er den for tidligt sendte post til NgDP ikke gyldig. I givet fald er det nødvendigt at gensende den afsendte post, når NgDP er aktiveret.

Digital Post-Invokeren kan omvendt installeres på forhånd og uden hensyn til omlægningen ved Digitaliseringsstyrelsen, da den kommunikerer med både e-boks og NgDP.

Installation og vejledning

I finder installationspakke og vejledning på Økonomistyrelsens hjemmeside på relevante release-sites, afhængig af den Navision Stat-version I anvender. Kig under Teknisk information > Patches:

Navision Stat 9.7 Officiel release på Økonomistyrelsens hjemmeside
Navision Stat 9.8 Officiel release på Økonomistyrelsens hjemmeside

Installationspakke og vejledning frigives til alle supporterede Navision Stat-versioner.

Vi anbefaler, at patchen installeres i tidsrummet 17.-20. marts 2022.

Systemtilslutning for alle kunder

Alle kunder skal supplerende selv skal sørge for at oprette en systemtilslutning for Navision Stat via NgDP’s administrationsportal ”Administrativ adgang”, før der kan sendes Digital Post via NgDP. Det gælder, selvom I allerede i dag anvender e-boks:

Systemtilslutning sker via NgDP Administrativ Adgang

Bemærk, at forudsætningen for at oprette systemtilslutning er, at I allerede har indgået en tilslutningsaftale med Digitaliseringsstyrelsen.

Læs evt. mere om tilslutningsaftalen og find aftaledokumentet på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

Mere information

Du kan holde sig orienteret i nyhederne fra Digitaliseringsstyrelsen via gruppen NgDP GoLive: Tilmeld dig gruppen på Digitalisér.dk

Her finder du også Digitaliseringsstyrelsens plan for omstillingsperioden med datoer og klokkeslæt.

Bemærk: NgDP og MitID er to forskellige ting

Omstillingen til NgDP skal ikke forveksles med indførelsen af MitID.

På Økonomistyrelsens hjemmeside kan du evt. læse om ændringer, som lancering af MitID medfører for Navision Stat