Nyt e-læringskursus til topledere skal styrke opmærksomhed om intern kontrol, tilsyn og risikostyring i staten

07-04-2022
Økonomi Digitale løsninger

Som led i indsatsen for at styrke den interne kontrol, tilsyn og risikostyring i staten stiller Økonomistyrelsen nu et nyt e-læringskursus til topledere til rådighed.

​Økonomistyrelsen har igangsat en flerårig, sammenhængende indsats om at styrke de interne kontrolmiljøer i de statslige institutioner.

Et af tiltagene er udvikling af e-læringskurser til forskellige ledelsesniveauer i staten, og nu er det første kursus klar. Kurset er til topledere og har til formål at understøtte topledere med den nødvendige viden om roller og ansvar i forhold til at sikre et godt kontrolmiljø i deres institution.

Direktør i Økonomistyrelsen, Maria Schack Vindum, siger:

E-læringskurset til topledere sætter fokus på styrket intern kontrol fra et ledelsesmæssigt perspektiv. Med e-læringskurset vil vi gerne være med til at styrke viden om topledernes rolle og deres ansvar for at sikre et velfungerende kontrolmiljø i de enkelte institutioner

E-læringskurset er for topledere i staten. Det kan fx være afdelingschefer i departementer, direktører og vicedirektører i styrelser og andre statslige institutioner. Kurset bliver gratis tilgængeligt på den fællestatslige kompetenceudviklingsplatform Campus, hvor der også kan findes andre relevante kurser for ledere og medarbejdere i staten.

Læs mere og find kurset her

E-læringskurset er en del af den igangværende indsats for styrkelsen af intern kontrol. Der udvikles også e-læringskurser om intern kontrol til andre ledelsesgrupper i staten, der vil blive tilgængelige på Campus i løbet af 2022.

Samlet skal kurserne bidrage til at genopfriske viden og fremme kompetencerne til lokalt at tilrettelægge kontrolmiljøet bedst muligt. Derudover har Økonomistyrelsen styrket sin rådgivningsindsats og udvikler løbende nyt vejledningsmateriale til at understøtte de statslige institutioner. 

Læs mere om den samlede indsats her