42 institutioner flytter ind i Statens HR

04-04-2022
Digitale løsninger

Økonomistyrelsen er nået i mål med fjerde og sidste bølge for implementeringen af Statens HR. Men sammen med løsningens brugere fortsætter arbejdet med digitalisering af HR-opgaverne.

Den 4. april tændte yderligere 42 statslige institutioner for Statens HR. Det betyder, at i alt 53.000 ansatte fordelt på 123 institutioner nu bruger den fælles digitale HR-løsning i deres daglige arbejde.

Kontorchef i Økonomistyrelsen, Per Helmer Roos og Teamleder for Statens HR, Thea Sand glæder sig over, at en vigtig milepæl er nået:

”Vi vil gerne både sige tak og uddele stor ros til vores kollegaer ude i institutionerne for den engagerede indsats, som de har lagt i at sikre den lokale implementering af Statens HR. Vi har sammen nået en vigtig milepæl.”

Per Helmer Roos tilføjer:

”På tværs af staten arbejdes der nu med afsæt i en fælles digital løsning og med afsæt i fælles strukturer for HR-data. Men arbejdet stopper ikke her. Det gode fundament skal understøtte den videre digitalisering af HR-opgaverne i tæt samarbejde med gode kollegaer på tværs af staten og hos selvejende institutioner. Vi har en god plan for de kommende år, og vi har høje ambitioner om at skabe sammenhængende digitale løsninger.”

I det videre arbejde har Økonomistyrelsen blandt andet fokus på at sikre sammenhængende brugerrejser og forbedre funktionalitet i løsningen i samarbejde med løsningens brugerne. 

Læs mere om arbejdet med at styrke Statens HR

Kvalitetsløft af den daglige HR-administration

Statens HR er et fællesstatsligt HR-system, som i overensstemmelse med gældende lovgivning og overenskomster understøtter enkel og juridisk korrekt personaleadministration samt skaber et kvalitetsløft i det daglige arbejde. Med Statens HR implementeres en digital understøttelse af arbejdsgange, registrering og vedligehold af organisations- og medarbejderdata i ét system.

Læs mere om Statens HR