Brugerinddragelse til styrkelse af Statens HR er skudt i gang med oprettelse af de første brugergrupper

23-03-2022
Digitale løsninger

Der har været stor interesse for at deltage i de første to brugergrupper vedrørende Statens HR, som Økonomistyrelsen nu har oprettet. Brugerne skal bidrage til at den samlede understøttelse af de HR-administrative processer styrkes. De første to brugergrupper begynder med processerne vedrørende medarbejderadministration og rapporter i Statens HR.

”Vi er taknemmelig for den store interesse og opbakning til initiativet, og vi glæder os meget til at komme i gang med at konsolidere og videreudvikle løsningen i fællesskab med vores mange brugere i Statens HR”, siger Per Helmer Roos, kontorchef for HR- og Kompetencesystemer.     

Brugergruppernes arbejde er en vigtig del af den konsolidering af Statens HR, som Økonomistyrelsen har igangsat med henblik på at sikre sammenhængende processer, relevante kurser og vejledning samt forbedre funktionalitet i løsningen. Målet er, at den forbedre den samlede brugerrejse for den HR-administrative medarbejder, så brugertilfredshedsheden dermed løftes.

En brugergruppe består af ca. 10 medarbejdere fra institutioner med Statens HR samt relevante medarbejdere fra Økonomistyrelsens Team Statens HR. Deltagerne dækker store og små institutioner, institutioner med egen HR-afdeling og institutioner sluttet sammen i Koncern-HR.

Økonomistyrelsen forventer at oprette yderligere brugergrupper på de resterende hovedprocesser i løbet af indeværende år.