RejsUd: Få hjælp til bagudrettet intern kontrol

15-09-2021
Digitale løsninger

Mulighed for ekstra kontrol efter indførelse af supplerende funktionsadskillelse.

I marts 2021 implementerede RejsUd supplerende funktionsadskillelse. Økonomistyrelsen tilbyder institutioner, som benytter RejsUd, at få hjælp til at foretage en bagudrettet intern kontrol af afregninger i RejsUd, der ligger forud for implementeringen.

Vi kan hjælpe med at lave et udtræk af samtlige afregninger over en ønsket periode. Med dette udtræk kan administrator gennemgå og verificere de afregninger, hvor der har været et sammenfald mellem ejer og godkender. Udtrækket kan rekvireres via Serviceportalen hos Statens Administration.

Tilbuddet om at få udarbejdet udtræk til brug for den bagudrettede kontrol løber frem til den 1. april 2022.