Ny uddannelse med grønt fokus for indkøbere i staten

08-09-2021
Økonomi Indkøb

Nu kan du tilmelde dig vores nye uddannelsesforløb ’Indkøb i staten i praksis’ og styrke dine indkøbsfaglige kompetencer med viden og værktøjer til at købe bedre og også grønnere ind. Vi begynder den 28. september, og du kan tilmelde dig her.

Rådgivningsenheden – Statens indkøb udbyder nu et nyt uddannelsesforløb for indkøbere i staten med det formål at styrke de generelle indkøbsfaglige kompetencer inden for bl.a. indkøb på forpligtende rammeaftaler, kontraktstyring og indkøbsdata.

Uddannelsesforløbet udspringer af regeringens strategi for grønne offentlige indkøb. Uddannelsen sigter derfor også på at understøtte den grønne omstilling på indkøbsområdet ved fx at vægte grønne hensyn på de forpligtende rammeaftaler.

Uddannelsen er for dig...

… der til daglig arbejder med indkøb og kontrakter i en statslig myndighed, og hvor indkøb under Statens Indkøbsprogram, på SKI-rammeaftaler eller de øvrige indkøb under tærskelværdierne udgør en væsentlig del af dine opgaver. Du er fx nyuddannet eller nyansat i staten med erfaring fra andre offentlige myndigheder med under tre års erfaring med indkøb i staten.

Kontorchef for Jura & Rådgivning, Maria Haugaard, siger:

På uddannelsen får du mulighed for at styrke dine generelle indkøbsfaglige kompetencer og samtidig tilegne dig specifik viden inden for udvalgte områder som fx de kommercielle aspekter af indkøb eller grønne og bæredygtige indkøb. Desuden er det et mål for os at skabe et netværk omkring indkøb i staten, som du her bliver en del af.

Om uddannelsen:

Uddannelsesforløbet består af tre moduler fordelt på fire dage, og gennemføres med tilstedeværelsesundervisning på samme hold med op til 20 deltagere igennem hele forløbet. Undervisningen består af klasseundervisning kombineret med en blanding af øvelser gruppevist og i plenum, dialog og oplæg. Mellem hvert modul mødes du på et netværksmøde med de andre kursusdeltagere, hvor vi samler op på det, I har lært indtil nu, og hvor vi deler praktiske erfaringer.

Uddannelsesforløbet bliver afsluttet med en mundtlig eksamen, der løses og fremlægges i grupper af 4-5 deltagere. Eksamensopgaven bliver baseret på en fiktiv, men realistisk indkøbscase. Præstationen bedømmes efter bestået/ikke bestået.