It-handlingsplan for de fælles it-systemer i staten 2021-2024

28-09-2021
Digitale løsninger

I Økonomistyrelsen arbejder vi aktivt med, hvordan vi udvikler og drifter de fællesstatslige it-systemer. I 2021 har vi genbesøgt vores systemstrategi og it-handlingsplan og fået rådgivning fra Statens It-råd.

Økonomistyrelsen har ansvaret for at stille robuste og sikre it-løsninger til rådighed for hele staten – og vi har høje ambitioner for, hvordan it-systemporteføljen bliver udviklet og driftet. Målet er til enhver tid at levere de bedste løsninger til vores brugere.

I 2021 har vi genbesøgt vores systemstrategi og it-handlingsplan for at sikre, at de svarer til de aktuelle ambitioner, eventuelle ændrede prioriteringer og nye krav til it-systemerne.

Vicedirektør i Økonomistyrelsen, Simon Schulian, siger:

Vores mål er, at medarbejdere og ledere i staten har de rigtige digitale værktøjer til at løse deres administrative opgaver på en sikker, nem og effektiv måde. Derfor har vi besluttet at bruge vores it-handlingsplan som et dynamisk styringsdokument, som vi opdaterer årligt. Det skal sikre, at vi bliver ved med at levere tidssvarende og brugbare it-systemer til vores brugere, fordi vi til enhver tid følger udviklingen inden for forretningsbehov, teknologi og sikkerhed.

Systemstrategien for de fælles systemer i staten sætter den overordnede vision og retning for udviklingen af it-systemerne, mens Økonomistyrelsens it-handlingsplan fastsætter og konkretiserer ambitionen for arbejdet de næste 3 år i en række målbilleder og initiativer.

Fokus på tilfredse brugere

It-handlingsplanen blev før sommeren drøftet med Statens It-råd, hvor Økonomistyrelsen fik sparring på status og fremdrift på arbejdet. Centrale temaer i dialogen med Statens It-råd var brugerinddragelse, brugervenlighed og øget værdi af data, samt en styrket tværgående sammenhæng i arbejdet med dataarkitektur. Alle elementer, som styrelsen har ekstra fokus på i de kommende år.

Vicedirektør i Økonomistyrelsen, Simon Schulian, siger:

Den tværgående sammenhæng og et inddragende brugerfokus er et naturligt og centralt element i flere af it-handlingsplanens initiativer. I den forbindelse sætter vi pris på dialogen med It-rådet og arbejder særligt videre med rådsmedlemmernes gode input i forhold til, hvordan vi kan arbejde med øget brugervenlighed i systemerne.

På baggrund af mødet med It-rådet har Økonomistyrelsen lavet et par sidste tilpasninger af it-handlingsplanen. Sammen med medarbejderne er styrelsen nu i gang med at oversætte den overordnede systemstrategi til hverdagspraksis.

Læs mere om strategien for udvikling af de fælles it-systemer

Læs mere om de fælles it-systemer i staten

It-handlingsplanens initiativer

Økonomistyrelsens it-handlingsplan 2021-2024 konkretiserer arbejdet med at realisere ambitionen for udvikling og drift af it-systemporteføljen i 22 initiativer fordelt på 5 nedslagspunkter. 

Initiativerne er både eksternt og internt rettede, og udgør input i den konkrete ressourceplanlægning og prioritering i Økonomistyrelsen over de næste år.

Nedslagspunkt 1: Forretningsunderstøttelse

 1. Opfølgning på gevinstrealisering af Statens Budgetsystem og Statens HR
 2. Genudbud af Navision Stat / nyt økonomistyringssystem
 3. Genudbud af IndFak med henblik på at understøtte kontraktstyring og e-handel
 4. Genudbud af Campus med henblik på at understøtte medarbejder- og kompetenceudvikling
 5. Større udbredelse i selvejesektoren
 6. Bedre anvendelse af de fællesstatslige systemer
 7. Fælles bedste praksis processer for support og drift mv.
 8. Fælles bedste praksis processer for brugerinddragelse

Nedslagspunkt 2: It-systemtilstand og informationssikkerhed

 1. Modernisering af SKS/SB
 2. Fremtidssikring af Statens Lønløsning
 3. Transition til ny integrationsplatform og implementering af integrationsstrategi
 4. Afklaring af muligt fælles brugeradministrationsmodul for Økonomi, Løn og HR-domænerne
 5. Øget vejledning til institutionerne på sikkerhedsområdet
 6. Styrket fællesskab omkring arkitektur, data og processer

Nedslagspunkt 3: Sourcing og udbud samt kontrakt- og leverandørstyring

 1. Analyse af potentialet for videre konsolidering af drift / hjemtagning til Statens It
 2. Fælles bedste praksis for udbud, kontrakt- og leverandørstyring
 3. Leverandørstyring og tilsyn i forhold til sikkerhed

Nedslagspunkt 4: Datadagsorden

 1. Udbygning og udvikling af Statens BI
 2. Bedre anvendelse af data lokalt
 3. Datakrav i forbindelse med udbud af systemer
 4. Anskaffelse af Master Data Management-system

Nedslagspunkt 5: Koncernfælles og øvrige systemer

 1. Udbredelse af sikkerhedskoncept til de koncernfælles og øvrige systemer