Økonomistyrelsen stopper support af Danske Banks oprindelige API-løsning for Navision Stat

22-10-2021
Systemer

Navision Stat-kunder, der ikke allerede benytter Danske Banks webservice, skal skifte betalingskanal inden udgangen af april 2022.

Allerede i 2018 introducerede Økonomistyrelsen i samarbejde med Danske Bank en ny løsning til betalingsformidling, Danske Banks Web Service (DBWS), som erstatning for Danske Banks oprindelige API-løsning.

Danske Bank vedligeholder ikke længere API-løsningen. Økonomistyrelsen kan derfor ikke garantere driftssikkerheden på løsningen i Navision Stat, og det er grunden til, at vi fra udgangen af april 2022 ikke længere understøtter Danske Banks API-løsning. Udfasningen sker i forbindelse med frigivelsen af Navision Stat 11.0.

Fra udgangen af april 2022 vil det kun være DBWS og NemKonto, der er mulige betalingskanaler, og kun DBWS, der kan levere bankkontoafstemningsfiler. Den generelle support af API-løsningen på alle øvrige versioner af Navision Stat ophører også.

Størstedelen af vores Navision Stat-kunder er allerede overgået til udveksling via DBWS. Hvis I ikke er, vil vi anbefale, at I hurtigst muligt overgår til at benytte DBWS og NemKonto som betalingskanaler.

Vil du vide mere

På Økonomistyrelsens hjemmeside kan du læse mere om skift til DBWS. Under brugervejledninger finder du

  • Betalingsformidling skift til DB Web Services
  • Tjekliste ved overgang til Danske Banks Web Service

Find vejledningerne til Danske Banks webservice på Økonomistyrelsens hjemmeside

Danske Bank har supplerende skrevet en vejledning til at etablere Webservice i District:

Find vejledning om etablering af webservice på Danske Banks hjemmeside