Vi skal seksuel chikane til livs!

05-11-2021
Digitale løsninger

Nu er det muligt at tilgå et e-læringsmodul i Campus, der sætter fokus på en professionel arbejdskultur uden seksuel chikane. Kurset er udviklet i samarbejde med Medarbejder- og kompetencestyrelsen.

""

For at gøre det muligt for statens intuitioner at sætte fokus på at understøtte en professionel arbejdskultur med den nødvendige debat om grænser, indgik Medarbejder- og kompetencestyrelsen og Campus i et samarbejde omkring udviklingen af et e-læringskursus.

Kurset hedder: ”Pas på hinanden - undgå seksuel chikane” og kan tilgås af alle statens institutioner gennem Campus-platformen. Kurset er bygget op omkring tre cases, samt konkret information om hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver udsat for grænseoverskridende adfærd, er vidne til eller er blevet beskyldt for krænkelser. Kurset giver også information til ledere om, hvordan de kan og skal håndtere henvendelser om grænseoverskridende adfærd.

Modulet er målrettet alle statsansatte for at understøtte en professionel adfærd og sikre viden om handlemuligheder, og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen anbefaler desuden, at kurset indgår som led i onboarding af nyansatte.