Nu kan du tilmelde dig vores nye grunduddannelse i økonomistyring

02-03-2021
Økonomi

Nu kan du tilmelde dig vores grunduddannelse i økonomistyring og få en indføring i de grundlæggende kompetencer inden for statslig økonomistyring. Første hold starter d. 24. august 2021.

""

Økonomistyrelsen udbyder nu en uddannelse til dig, der er ansat i en statslig økonomifunktion, og gerne vil styrke dine grundlæggende og praksisnære kompetencer til at løse dine økonomiopgaver. Samtidig vil du træne rollen som forretningsrådgiver og blive en del af et bredt netværk med kolleger fra andre statslige og selvejende institutioner.

Uddannelsen er målrettet medarbejdere nye i en økonomifunktion i staten og selvejesektoren, eller har brug for grundlæggende kompetencer i statslig økonomistyring. Uddannelsen er en del af Økonomistyrelsens nystartede Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring, der skal være med til at udvikle kompetencerne i de statslige stabsfunktioner. Netop nu er der åbent for tilmeldinger til det første hold, der starter d. 24. august 2021.

Hanne Lund-Christensen, vicedirektør i Økonomistyrelsen, siger:

Vi er meget stolte af at kunne lancere den første brede uddannelse i økonomistyring direkte målrettet de statslige økonomifunktioner, der har efterspurgt et attraktivt og ambitiøst kompetenceudviklingstilbud, som kan introducere de mindre erfarne medarbejdere til god økonomistyring. I Økonomistyrelsen vil vi gerne understøtte med både den nyeste viden og praktiske værktøjer, samtidig med at vi skaber videndeling og netværk på tværs af hele den statslige sektor. Derfor har vi store forventninger til grunduddannelsen i økonomistyring og til det nye akademi.

Det kan du få på grunduddannelsen i økonomistyring

Grunduddannelsen består af 8,5 kursusdage, og begynder med en halv dags kick-off-modul med introduktion til uddannelsen, hvor du samtidig møder de andre deltagere. Herefter følger fire 2-dags-moduler med fagligt indhold inden for henholdsvis bevilling og budgettering, controlling, datainformeret styring og forretningsrådgivning, inkl. en introduktion til de relevante økonomisystemer, fx Statens Budgetsystem og Statens BI. Uddannelsen strækker sig over cirka 6 måneder med en måned mellem hvert modul.  

Uddannelsen foregår på et fast hold med 15-25 andre deltagere, og består af holdundervisning, hvor der vil være en blanding af oplæg, dialog, gruppediskussioner og øvelser. Det første modul vil foregå med overnatning og lægge vægt på faglige og sociale aktiviteter, der skal styrken dannelsen af netværket.

Mellem hvert modul vil der være praktiske opgaver, hvor du får mulighed for at træne det, du allerede har lært foruden forberedelse til næste modul. Du skal forvente at bruge cirka en dag pr. modul til forberedelse ud over den tid, du vil bruge på selve holdundervisningen. Når uddannelsen er afsluttet får du et kursusbevis, men der er ingen formelle prøver undervejs eller til slut.  

Grunduddannelsen i økonomistyring er udviklet af Økonomistyrelsen i samarbejde med PwC, der også står for undervisningen. Ud over de faste undervisere, vil eksperter og praktikere fra staten og den private sektor blive inddraget i undervisningen.

Tilmelding og holdstart

Det første hold starter d. 24. august 2021, og du kan tilmelde dig i ved at klikke her:

Tilmeld dig kurset gennem Campus her.

Der også allerede åbent for tilmeldinger til hold 2, der starter d. 2. november 2021. Grunduddannelsen vil blive udbudt med flere hold i de kommende år.

Grunduddannelsen i økonomistyring finder sted i København, men der vil blive arbejdet på at udbyde et kursus i Århus, hvis der er efterspørgsel. Pris for deltagelse på grunduddannelsen er 25.000 kr. ekskl. moms.

Læs mere om grunduddannelsen i økonomistyring og Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring på Økonomistyrelsens hjemmeside.