Indledende markedsdialog i forbindelse med genudbud af Trykkeriaftalen

11-03-2021
Indkøb

Økonomistyrelsen har gennemført indledende markedsdialog

Økonomistyrelsen har i januar 2021 gennemført indledende markedsdialog om genudbud af rammeaftalen vedrørende indkøb af trykkeri- kopi- og printydelser.

Dialogen er ført med nedenstående virksomheder:

  • Kailow
  • Lasertryk
  • Mercoprint
  • PrinfoDenmark
  • Rosendahls
  • The Print People

Alle virksomheder som henvendte sig på baggrund af Økonomistyrelsens annon-cering af markedsdialogen blev inviteret til dialogmøde.

Endvidere er der ført dialog med brancheorganisationen GRAKOM.

Tilgå invitationen til markedsdialog her

Den indledende markedsdialog blev afholdt som individuelle møder mellem hver virksomhed og Økonomistyrelsen. Møderne fandt sted i henholdsvis uge 3 og 4, hvor hvert møde var af cirka 1,5 times varighed.

Møderne havde følgende dagsorden:

  1. Velkomst og præsentation v/ Økonomistyrelsen
  2. Virksomhedens input til udbuddet

Virksomhedernes input til udbuddet har været baseret på en i forvejen fremsendt spørgeramme.

Tilgå spørgeramme til markedsdialog vedrørende genudbud af Trykkeriaftalen her