Sådan kan du udvikle kompetencer med blended learning

26-05-2021
Digitale løsninger

Den fællesoffentlige læringsplatform Campus er fyldt med spændende e-læring til at understøtte medarbejdernes kompetenceudvikling. Ved at anvende andre læringsformer i forbindelse med e-læring kan I styrke udbyttet af den teoretiske læring.

""

Statens Kompetenceløsninger har netop udgivet en folder om blended learning i Campus. Blended learning er en betegnelse for et læringsforløb, der er bygget op omkring forskellige læringsformer såsom praksislæring, social læring eller klassisk tilstedeværelsesundervisning m.v.

I Campus har alle institutioner mulighed for at sammensætte læringsforløb skræddersyet til organisationens helt specifikke behov. Folderen herunder giver en praktisk introduktion til, hvordan I kommer i gang med at sætte læring i spil i jeres organisation – særligt i forbindelse med e-læring i Campus. Den henvender sig til HR, fagledere og alle andre, som ønsker inspiration til, hvordan man kan opbygge en god og kompetenceudviklende læringskultur.

Du kan læse og hente folderen her med tilhørende bilag om konkrete værktøjer og case.

For at prøve kræfter med blended learning er der netop udgivet en række kurser om skriftlig kommunikation, der kan indgå i et læringsforløb. Kommunikation er ofte en central del af arbejdsdagen – uanset om du skal skrive en e-mail, et notat eller brev. Gennem kursernes øvelser og værktøjer kan du styrke din kommunikation og få dit budskab klart frem – hver gang.

Du kan læse mere om kurserne om skriftlig kommunikation her