Indfrielse af forpligtelsen for indefrossen ferie over for Lønmodtagernes Feriemidler

01-02-2021
Økonomi

Departementer og statslige institutioner anmodes om at afvente Økonomistyrelsens udmelding om, hvorledes og hvornår indfrielse af forpligtelsen for den indefrosne ferie kan gennemføres mest hensigtsmæssigt.

I forbindelse med den nye ferielov blev der etableret en overgangsordning, hvor medarbejderes optjente ferie blev indefrosset i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020. Den indefrosne ferie forvaltes af fonden Lønmodtagernes Feriemidler. Virksomhederne, herunder de statslige institutioner, har i den sammenhæng fået en forpligtelse for den indefrosne ferie over for Lønmodtagernes Feriemidler.

Forpligtelsen for den indefrosne ferie skal indfries senest, når medarbejdere fratræder arbejdsmarkedet, og der vil hvert år blive sendt en opkrævning fra Lønmodtagernes Feriemidler i juli måned (første gang i 2021), hvoraf fremgår, hvor meget virksomhederne skal indbetale til fonden.

Virksomhederne har, efter loven, tillige mulighed for at indfri hele eller dele af forpligtelsen for den indefrosne ferie, før den obligatoriske betaling skal finde sted. Det vil sige, at hele forpligtelsen kan indfries, selvom medarbejdere endnu ikke er fratrådt arbejdsmarkedet. Lønmodtagernes Feriemidler har åbnet mulighed for indbetaling til fonden pr. 1 februar 2021.

Det undersøges pt., hvorledes og hvornår indfrielse af forpligtelsen for den indefrosne ferie kan gennemføres mest hensigtsmæssigt for departementerne og statslige institutioner med bevillingstypen driftsbevilling og statsvirksomhed på finansloven.

Departementerne og de statslige institutioner bedes derfor afvente en udmelding fra Økonomistyrelsen om fremgangsmåde for betaling af forpligtelsen over for lønmodtagernes Feriemidler vedr. den indefrosne ferie.