Genudbud af to delaftaler i udbuddet af taxikørsel

01-02-2021
Indkøb

På grund af indholdet af en indvarslet klage har Økonomistyrelsen annulleret tildelingsbeslutningen for to delaftaler i det igangværende udbud af den fællesstatslige rammeaftale om taxikørsel. Aftalens geografiske opdeling følger regionsgrænserne, og det er delaftalerne for Region Hovedstaden og Region Syddanmark, som det er besluttet at annullere og genudbyde.

Økonomistyrelsen har nu udsendt en ny udbudsbekendtgørelse for de to regioner med tilbudsfrist tirsdag den 23. februar kl. 10. Økonomistyrelsen forventer at kunne indgå aftale for de to delaftaler før udgangen af marts. Delaftalerne for de tre øvrige regioner og for Bornholm forventes underskrevet i januar som oprindeligt planlagt.

For leverandører

Udbudsmaterialet for udbud af delaftalerne Region Hovedstaden og Region Syddanmark kan tilgås via Ethics ved at følge nedenstående link. Tilbudsgivere kan indsende spørgsmål til udbudsmaterialet via udbudshjemmesiden indtil onsdag den 10. februar 2021. Afgivelse af tilbud skal ligeledes ske på udbudshjemmesiden.

Du kan tilgå udbudsmaterialet på Ethics.dk

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om ambitionerne for udbuddet, kan du finde mere information via nedenstående link. Du er også velkommen til at kontakte udbudskonsulent Mads Navntoft Rørup på telefon 41 78 22 80 eller e-mail .

Det skal være grønnere at køre med taxi.