Det skal være grønnere at køre med taxi

05-11-2020
Økonomi Indkøb

Det skal være betydeligt mindre klimabelastende at køre i taxi. Derfor gennemfører Økonomistyrelsen nu et nyt fællesstatsligt udbud af taxikørsel, der fra 2021 skal bidrage til en grøn omstilling af taxibranchen. Det nye taxiudbud er helt i tråd med regeringens grønne indkøbsstrategi.

Som udgangspunkt skal de statsansatte benytte offentlig transport, når de rejser i Danmark, men når en taxi er den mest oplagte løsning, skal taxituren i fremtiden helst også udlede betydelig mindre drivhusgas.  

Som en del af strategien om at gøre de offentlige indkøb væsentligt mere grønne, er Økonomistyrelsen i gang med at udbyde en fællesstatslig rammeaftale om taxikørsel, hvor staten går med foran for at sætte skub i den grønne omstilling af hele taxibranchen.

Det nye taxiudbud er helt i tråd med regeringens strategi Grønne indkøb for en grøn fremtid, hvor målet er, at hele den offentlige køretøjsflåde skal være emissionsfri i 2030.  

Klart signal til taxibranchen

I det nye fællesstatslige taxiudbud vægter prisen 60 procent, mens miljøprofilen (tilbudt nul-emissionskørsel) vægter 40 procent, når der skal vælges leverandør på rammeaftalen. Taxiselskaberne skal derfor konkurrere om, hvem der kan levere den største andel af taxiture i el- og hybridbiler til de mest konkurrencedygtige priser.

Den kommende aftale vil bestå af seks geografiske delaftaler, der er tilpasset de forskellige regionale konkurrencevilkår på tværs af landet.    

Poul Taankvist, direktør i Økonomistyrelsen:

Med det nye taxiudbud får vi den første fælles aftale om taxikørsel i staten, der sender et klart signal til taxibranchen om, at staten ønsker de lavest mulige priser, men også er parat til at gå foran og efterspørge langt mere grønne taxiture. Vores ambition er selvfølgelig, at statens købekraft på den måde kan være med til at omstille markedet til grønnere taxikørsel.

Incitament til flere grønne taxiture

Rammeaftalen indeholder en incitamentsstruktur, der i kontraktens løbetid på fire år skal tilskynde taxiselskaberne til at køre flere taxiture med el- og hybridbiler. Den indbyggede mekanisme betyder i praksis, at det enkelte taxiselskab i et givent år kan tage lidt højere priser for taxiturene, hvis andelen af taxiture med el- og hybridbiler er højere, end hvad de har budt ind med i forbindelse med udbuddet. Omvendt kan taxiselskaberne sanktioneres med bod, hvis taxiturene bliver mindre grønne end lovet.

Poul Taankvist:

Vi ved fra vores markedsafdækning, at taxiselskaberne allerede er meget opmærksomme på den grønne dagsorden. Nu bliver det spændende at se nærmere på, hvor stor en andel af grønne taxiture leverandørerne har budt ind med i den fireårige periode.

Aftalen indebærer, at alle de statslige institutioner skal bruge aftalen til deres indkøb af taxikørsel, mens det er frivilligt for selvejeinstitutionerne. Med aftalen behøver de enkelte statslige institutioner ikke at udbyde taxikørsel hver for sig, hvilket minimerer transaktionsomkostningerne – for både taxiselskaberne og for staten.

Aftalen forventes at træde i kraft den 1. januar 2021.