Udlændinge- og Integrationsministeriet udviklede og tildelte reboarding-kursus til alle medarbejdere gennem Campus

15-12-2021
Digitale løsninger

Da medarbejderne vendte tilbage til de fysiske rammer efter sommerferien, havde Udlændinge- og Integrationsministeriet et stort fokus på ’reboarding’ – blandt andet med et nyt kursus i Campus, inspireret af Medarbejder- og Kompetencestyrelsens ekspert-webinar.

Webinar

Efter den anden nedlukning med distance i det fysiske arbejdsfællesskab skulle de medarbejdere i Udlændinge- og integrationsministeriet, der havde været hjemsendt, igen tilbage til de fysiske rammer på arbejdet. Denne gang var der både flere erfaringer at trække på fra en dobbelt så lang periode med hjemsendelse, og en større bevidsthed om den påvirkning det har på hverdagen at skulle omstille sig igen, igen.

Kort før sommerferien udgav Medarbejder- og Kompetencestyrelsen et ekspert-webinar med psykolog Tina Mulvad som kursus i Campus om Ledelse under reboarding.

Begrebet blev sat på dagsordenen og med inspiration fra ekspert-webinaret, besluttede Udlændinge- og integrationsministeriet at udvikle noget tilsvarende og dermed give det nye begreb reboarding opmærksomhed i hele koncernen. Formålet var at give alle medarbejdere oplevelse af sammenhæng og en tryg og fokuseret kommunikation.

Simpel udvikling af eget webinar-kursus

Ét af værktøjerne til at understøtte dette tiltag var at lave et webinar-kursus til alle koncernens medarbejdere. Ud over ekspert-webinaret med Tina Mulvad, blev i alt tre andre webinarer optaget, og efterfølgende lagt som kursus i Campus. Webinar-kurset, der indeholdte både eksterne oplægsholdere og en dialog mellem ledelsesrepræsentanter fra koncernens institutioner, var en effektiv måde at skabe et fælles ståsted i koncernen for de lokale drøftelser om at vende tilbage til arbejdsfællesskabet og de erfaringer, man havde gjort sig, under hjemsendelserne.

Kurset blev tildelt alle medarbejdere på én gang gennem Campus, og var obligatorisk for alle cirka 1600 medarbejdere.

Mange tog kurset kollektivt på enheds- eller kontorniveau og havde i den forbindelse drøftelser omkring den gode reboardingproces, og hvilke erfaringer medarbejderne lagde vægt på at inddrage i arbejdslivet fremadrettet. Alle kontorer i koncernen blev på baggrund af webinar-kurset bedt om at facilitere kontordrøftelser om den gode reboardingproces, og hvilke erfaringer medarbejderne lagde vægt på at inddrage i arbejdslivet fremadrettet.

Indsigt i medarbejdernes perspektiv

Stella Strømbæk, HR-fuldmægtig i Udlændinge- og integrationsministeriets Koncern-HR var én af de bærende kræfter bag udviklingen af kurset og anvendelsen af Campus. Hun mener, at det har været en god metode til at facilitere, at alle havde et fælles grundlag til at forholde sig til reboarding-processen, men også til at opnå indsigt i medarbejdernes perspektiver på arbejdsfællesskab efter fysisk fremmøde igen blev udgangspunktet. Om dette siger hun blandt andet:

Det har gjort, at vi i koncernen har fået lokale drøftelser af, hvad der er vigtigt fra et medarbejderperspektiv. Tilbagemeldingerne peger i retning af ønsker om fleksibilitet i arbejdsformerne – men også om at værne om fællesskabet.

I Udlændinge- og integrationsministeriet har man under hele Covid-19-perioden kommunikeret omkring de anbefalede retningslinjer fra blandt andet Sundhedsstyrelsen og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og derudover er brugen af Campus, der er centralt for koncernens kursusudbud, blevet udvidet under hjemsendelserne for at opretholde visse kursusaktiviteter, der ellers måtte have været aflyst.

Det har derfor været en naturlig vej at gå for både medarbejdere og Koncern-HR at anvende Campus til understøttelse af reboarding-processen.

Kontakt Campus for mere information

Er du nysgerrig på, hvordan I selv kan bruge eksisterende indhold fra Campus’ katalog eller bygge jeres egne kurser? Skriv til eller

læs mere her, om hvordan I nemt bygger jeres egne kurser