Nye priser for Økonomistyrelsens it-systemer i 2022

16-12-2021
Digitale løsninger

Flere økonomisystemer bliver billigere at anvende i 2022, mens øgede investeringer giver mindre prisstigninger på løn- og HR-området.

Økonomistyrelsen har offentliggjort folderen ’Priser og leveringsvilkår for Økonomistyrelsens it-systemer 2022’, der giver et overblik over de gældende priser for de fællesstatslige it-systemydelser.

Hent prisfolderen for 2022

Flere brugere giver billigere priser

Vicedirektør i Økonomistyrelsen, Simon Schulian:

Jeg er meget tilfreds med, at vi i 2022 kan sænke priserne på en række af de fælles it-systemer, og det på trods af, at vi på tværs af systemporteføljen foretager væsentlige og nødvendige investeringer i en fortsat robust infrastruktur, sammen med løbende tilpasninger og kvalitetsløft af systemerne. Den positive udvikling skyldes blandt andet, at flere institutioner har taget vores systemer i brug og at vi dermed er flere om at bære udgifterne.

Prisen for at anvende Statens Budgetsystem og indkøbs- og fakturahåndteringssystemet IndFak falder i gennemsnit med henholdsvis cirka 11 procent og cirka 3 procent.

Prisen for at abonnere på økonomisystemet Navision Stat falder med cirka 11 procent. Omvendt vil der være en prisstigning for hosting af løsningen, der primært skyldes øgede driftsomkostninger som følge af en større serverudskiftning.

Prisen for RejsUd, der bruges til at administrere rejser, fastholdes på samme niveau.

Priserne for Statens HR og Statens Lønløsning stiger med henholdsvis cirka 3 procent og cirka 2 procent. For Statens HR skyldes prisudviklingen især øgede omkostninger til videreudvikling. For Statens Lønløsning kan udviklingen henføres til et øget investeringsniveau til vedligehold og udvikling, blandt andet af ny funktionalitet til at understøtte indhentning af refusion på sygdom og barsel.

Fordele ved at bruge de fælles systemydelser

Brugen af de fælles systemer er et fællesskab, hvor prisen, som de enkelte institutioner betaler, svarer til de faktiske omkostninger for at drive og udvikle systemerne. Hverken mere eller mindre. Jo flere institutioner, der bruger systemerne, desto billigere bliver prisen for alle.

Mens det for statslige institutioner er obligatorisk at anvende de fælles systemer, kan alle selvejende institutioner, hvis bevilling er optaget på finansloven, frivilligt vælge at benytte systemerne.

Fordelene ved at bruge de fælles systemydelser er blandt andet, at Økonomistyrelsen varetager systemernes forvaltning, så som løbende vedligehold, videreudvikling, leverandørstyring, sikkerhed, vejledninger og genudbud, så institutionerne kan koncentrere sig om deres kerneopgaver.

Er du interesseret i at høre mere om fordelene ved at bruge de fælles it-systemer, kan du kontakte vores implementeringsteam på .

Læs mere om de nye priser i prisfolderen for 2022

Læs mere om de fælles it-systemer i staten