Forbruget af Kammeradvokaten 2020

15-04-2021
Økonomi Indkøb

Rapporten ’Kammeradvokaten – Opgørelse over statens forbrug’ er nu offentliggjort.

Økonomistyrelsen har nu offentliggjort rapporten, der beskriver statens forbrug af Kammeradvokaten i 2020.

I 2020 udgjorde statens samlede forbrug af Kammeradvokaten 575 millioner kroner, hvoraf EFI-sagerne, ejendomsskattesystemet og udbyttesagen i Skatteministeriet tegnede sig for 233 millioner kroner.

Opgøres udviklingen uden disse store sager i Skatteministeriet er der fra 2019 til 2020 tale om et generelt fald i forbruget på cirka 1,5 procent. I perioden fra 2017 til 2020 er der et samlet fald på 13 procent.