Info vedrørende indkøbsanalyseværktøjet i LDV og opfølgning på konsulentforbrug

18-09-2020
Indkøb

I efteråret 2019 lancerede Økonomistyrelsen et nyt BI-værktøj i LDV for at gøre det lettere at arbejde strategisk og praktisk med indkøb og tilgå indkøbsdata på en let og overskuelig måde. 

Indkøbsanalyseværktøjet er nu lanceret i en version 2.0, hvor det er muligt at opgøre vare- og priscompliance på statens indkøbsaftaler samt at opgøre anvendelsen af digitalt indkøb (gælder dog kun for IndFak-brugere). 

Derudover er rapporten vedrørende konsulentforbrug tilpasset, så det er muligt at følge konsulentforbruget efter samme metode, som bruges til opfølgningen på konsulentbesparelserne. 

Har I ved en fejl ikke fået rapporten ind i jeres LDV, eller har I spørgsmål til rapporten, er I velkomne til at skrive til

Vejledning samt yderligere information om indkøbsanalyseværktøjet kan findes på Økonomistyrelsens hjemmeside