Staten vil analysere indkøb af standardsoftware

27-10-2020
Økonomi Indkøb Digitale løsninger

De statslige institutioner indkøber og vedligeholder hvert år standard-software fra en række store softwarehuse for omkring en halv milliard kroner. En ny analyse skal afdække, hvad der skal til for, at staten med koordinerede forhandlinger inden for rammerne af udbudsloven kan opnå bedre vilkår og reducere sine omkostninger. De næste koordinerede forhandlinger handler om statens Microsoft-software.

""

Standardsoftware udgør en stadig større del af it-udgifterne på tværs af sektorer i den offentlige sektor. Alene staten køber årligt softwareprodukter ind fra Microsoft, Oracle, SAP, SAS og IBM til en værdi af omkring en halv milliard kroner. 

Økonomistyrelsen har på den baggrund igangsat en analyse i samarbejde med en række statslige institutioner, der skal afdække, hvad der skal til for, at institutioner i staten med koordinerede forhandlinger inden for rammerne af udbudsloven kan opnå bedre vilkår og reducere sine omkostninger.

Analysen skal helt konkret belyse, hvorvidt styringen af softwareområdet kan styrkes, både lokalt og i fællesskab. 

Projektleder Andreas Boysen-Kleist: 

Softwarestyring handler grundlæggende om at kende sine vilkår, sit forbrug og sine behov, samt at afklare, hvorvidt der findes alternativer til den software, man bruger i dag. Vi vil se på, hvordan vi kan dele viden om god softwarestyring på tværs af staten, så vi kan understøtte hinanden i klogere indkøb af software.

 Forhandlinger om Microsoft-software

Erfaringer fra de seneste udbud af software fra Oracle viser, at et succesfuldt udbud af software forudsætter omfattende forberedelser og forhandlinger inden for rammerne af udbudsloven. Det er derfor besluttet, at Økonomistyrelsen skal stå for det fællesstatslige udbud ved at koordinere og forhandle en Microsoft-aftale på plads om statens portefølje. Aftalen kan træde i kraft i 2022, når den nuværende aftale udløber. 

Andreas Boysen-Kleist: 

Som en del af analysearbejdet vil vi i løbet af efteråret indsamle specifik viden om institutionernes vilkår, forbrug, behov og alternativer i forhold til Microsoft-software.