Forhåndsmeddelelse om udbud af nyt kontrakts-, indkøbs- og fakturahåndteringssystem

02-10-2020
Digitale løsninger

Økonomistyrelsen ønsker at skabe størst mulig åbenhed omkring udbudsarbejdet og opfordrer leverandører i markedet til at indgå i dialog omkring den næste generation af systemet.

Økonomistyrelsen har netop offentliggjort forhåndsmeddelelse på TED om det kommende udbud af afløseren for IndFak, det nuværende indkøbs- og faktureringssystem.

Forhåndsmeddelelsen kan findes på TED (Tenders Electronic Daily)

Økonomistyrelsen ønsker efterfølgende at indgå i dialog med markedet for at finde frem til det bedst mulige udgangspunkt for det endelige udbud, der vil finde sted til foråret.

Materiale om markedsdialog ligger på Økonomistyrelsens hjemmeside under Digitale services på vej