Genudbud af nyt fællesstatsligt indkøbs-, kontraktstyrings- og fakturahåndteringssystem (nuværende IndFak)

Den 12. juli 2022 har Økonomistyrelsen indgået kontrakt med Mercell. Den nye løsning kommer til at hedde Statens Digitale Indkøb.

Mercell bliver leverandør af Statens Digitale Indkøb, som er den nye løsning til kontraktstyring, indkøb og fakturahåndtering. Løsningen vil erstatte den nuværende IndFak2-løsning.

Kontraktstyring, indkøb og fakturahåndtering

Med implementeringen af Statens Digitale Indkøb får brugerne som noget nyt mulighed for håndtere kontraktstyring i sammenhæng med aftaler og indkøb. Dermed vil løsningen understøtte hele indkøbsprocessen. 

Brugerne får således en sammenhængende løsning fra kontrakter og aftaler over indkøb til fakturabehandling, som bliver udviklet med fokus på at skabe en brugervenlig brugergrænseflade. Løsningen vil desuden indeholde øget funktionalitet til at understøtte af grønne indkøb.

Plan for implementering

I løbet af foråret 2023 forventer vi at have en mere detaljeret plan klar, hvor I kan se, hvornår jeres institution kan forvente at få implementeret Statens Digitale Indkøb. Her vil vi også kunne give et bud på, hvornår vi forventer at udfase vores nuværende løsning, IndFak2.

Læs mere om valg af ny løsning i nyheden på vores hjemmeside

Udbudsproces og valg af leverandør

Valget af den løsning, som skal erstatte IndFak, startede i efteråret 2020 med en udbudsproces. Med afsæt i prækvalifikationen udvalgte Økonomistyrelsen tre leverandører til at gå videre, og to af dem endte med at afgive tilbud.

Efter grundige evalueringer og brugertests af begge leverandørers løsninger har vi valgt Mercell til at levere statens nye løsning til kontraktstyring, indkøb og fakturering, fordi deres tilbud fik den højeste samlede score.