Genudbud af nyt fællesstatsligt indkøbs-, kontraktstyrings- og faktureringssystem (nuværende IndFak)

Økonomistyrelsen har offentliggjort udbudsmaterialet.

Udbuddet omfatter udvikling, implementering og drift af en ny løsning til håndtering af indkøb og faktura samt mulighed for kontraktstyring for statens institutioner og andre organisationer, der benytter sig af IndFak.

Udbuddet er i sin afsluttende fase og Økonomistyrelsen forventer kontraktindgåelse primo juli 2022.

Find udbudsmaterialet her

Materiale om markedsdialog i efteråret 2020

Økonomistyrelsen udsendte den 2. oktober 2020 en forhåndsmeddelelse omkring det kommende udbud af IndFak.

Læs forhåndsmeddelelsen her

Her finder du materiale, som benyttes i forbindelse med markedsdialogen:

Vejledning om deltagelse i markedsdialog

Til vejledningen knytter sig følgende bilag:

Bilag 1 - Præsentation af Økonomistyrelsen / til download (ppt)

Bilag 2 - Forhold som ønskes belyst i besvarelsen / til download (ppt)

Bilag 3 - Skema til udfyldes i excel (download)

Opsamling fra markedsdialog

I slutningen af oktober blev afholdt flere møder med leverandører. 

Læs her en samlet opsamling fra markedsdialogen