Genudbud af nyt fællesstatsligt indkøbs-, kontraktstyrings- og faktureringssystem (nuværende IndFak)

Den 12. juli 2022 har Økonomistyrelsen indgået kontrakt med Mercell.

Mercell bliver leverandør af statens nye løsning til kontraktstyring, indkøb og fakturering. Løsningen vil erstatte den nuværende IndFak2-løsning.

Udbudsprocessen

Forud for valg af leverandør har været en udbudsproces, som startede i efteråret 2020. Med afsæt i prækvalifikationen udvalgte Økonomistyrelsen tre leverandører til at gå videre, og to af dem endte med at afgive tilbud.

Efter grundige evalueringer og brugertests af begge leverandørers løsninger har vi valgt Mercell til at levere statens nye løsning til kontraktstyring, indkøb og fakturering, fordi deres tilbud fik den højeste samlede score.

Kontraktstyring, indkøb og fakturering

I den nye løsning får brugerne som noget nyt mulighed for håndtere kontraktstyring. Dermed vil løsningen understøtte hele indkøbsprocessen. Brugerne får således en sammenhængende løsning, som bliver udviklet med fokus på en skabe en brugervenlig brugergrænseflade. Løsningen vil desuden indeholde funktionalitet til understøtte grønne indkøb.

Plan for implementering

I efteråret planlægger Økonomistyrelsen det videre forløb. Som en start skal løsningen igennem flere tests.

Implementering af den nye løsning forventes at starte med et antal pilotinstitutioner, hvorefter løsningen trinvis kan tages i brug af de øvrige institutioner. I løbet af efteråret kan vi sige mere om, hvornår de første implementeringsforløb går i gang og ligeledes give et bud på, hvornår vi forventer at udfase vores nuværende løsning, IndFak2.

Læs mere om valg af ny løsning i nyheden på vores hjemmeside