Genudbud af IndFak

Økonomistyrelsen genudbyder hele IndFak systemet, der er statens løsning til indkøb og fakturabehandling.

I forbindelse med at det nuværende aftalegrundlag udløber, udbyder Økonomistyrelsen udvikling, implementering og drift af en ny løsning til håndtering af indkøb og faktura samt mulighed for kontraktstyring for statens institutioner og andre organisationer, der benytter sig af IndFak.

Økonomistyrelsen har den 2. oktober 2020 udsendt en forhåndsmeddelelse omkring det kommende udbud af IndFak.

Læs forhåndsmeddelelsen her

Materiale om markedsdialog

Her finder du materiale, som benyttes i forbindelse med markedsdialogen:

Vejledning om deltagelse i markedsdialog

Til vejledningen knytter sig følgende bilag:

Bilag 1 - Præsentation af Økonomistyrelsen / til download (ppt)

Bilag 2 - Forhold som ønskes belyst i besvarelsen / til download (ppt)

Bilag 3 - Skema til udfyldes i excel (download)

Opsamling fra markedsdialog

I slutningen af oktober blev afholdt flere møder med leverandører. 

Læs her en samlet opsamling fra markedsdialogen