En række webinarer om intern kontrol, tilsyn og risikostyring

09-10-2020
Ledelse Økonomi

Økonomistyrelsen afholder i efteråret en række webinarer om intern kontrol, tilsyn og risikostyring. Det gør vi for at øge opmærksomheden på, hvilke regler og værktøjer der kan bidrager til et godt kontrolmiljø i de statslige institutioner.

""

Webinarerne er for ledere og medarbejdere i staten, der har ansvar for kontrolmiljø, tilsyn eller risikostyring.

Tilmeldingen er gratis og sker via Campus. I Campus søger du på ”Webinar om intern kontrol”, hvorefter du tilmelder dig med et klik.

Vi afholder det første webinar tirsdag den 27. oktober klokken 8.30.
Her har vi inviteret rigsrevisor Lone Strøm til at fortælle om, hvordan vi kan styrke indsatsen imod svindel af offentlige midler.

Program for webinar række

  • Webinar 1 – Fokus på udfordringen og de generelle regler – 27. oktober, kl. 8.30
  • Webinar 2 – Fokus på funktionsadskillelse – hvad er det og hvordan i praksis? – dato følger
  • Webinar 3 – Fokus på tilsynsforpligtelsen – hvad indeholder den? – dato følger
  • Webinar 4 – Fokus på risikostyring – dato følger