En række webinarer om intern kontrol, tilsyn og risikostyring

09-10-2020
Økonomi

Økonomistyrelsen afholder i efteråret en række webinarer om intern kontrol, tilsyn og risikostyring. Det gør vi for at øge opmærksomheden på, hvilke regler og værktøjer der kan bidrager til et godt kontrolmiljø i de statslige institutioner. Første møde er den 12. november.

""

Webinarerne er for ledere og medarbejdere i staten, der har ansvar for kontrolmiljø, tilsyn eller risikostyring.

Tilmeldingen er gratis og sker via Campus. I Campus søger du på ”Webinar om intern kontrol”, hvorefter du tilmelder dig med et klik.

Vi afholder det første webinar torsdag den 12. november klokken 8.30.
Her har vi inviteret rigsrevisor Lone Strøm til at fortælle om, hvordan vi kan styrke indsatsen imod svindel af offentlige midler.

Fokus på udfordringen og de generelle regler - 12. november 2020

Vi afholdt det første webinar torsdag den 12. november klokken 8.30.
Her havde vi inviteret rigsrevisor Lone Strøm til at fortælle om, hvordan vi kan styrke indsatsen imod svindel af offentlige midler.

Se optagelse og slides fra webinarer efterhånden som de gennemføres i nedenstående.

Sådan forløb webinaret:

Find powerpointet her: 

Powerpoint fra webinar

Fokus på funktionsadskillelse – hvad er det og hvordan i praksis? –  afholdt d. 26. november, kl. 8.30 - 9.15

Det andet webinar blev afholdt torsdag den 26. november. Her redegjorde Erik Hammer, som er kontorchef i Økonomistyrelsen, for gældende retningslinjer med hensyn til roller og ansvar ift. funktionsadskillelse, hvorefter Socialstyrelsen delte deres erfaringer med funktionsadskillelse.

Nedenfor kan du se optagelsen med Erik Hammer vedrørende funktionsadskillelse, samt Socialstyrelsens slides om funktionsadskillelse i praksis.  

Se optagelsen her

Se slides her

 

 

 

 

Fokus på tilsynsforpligtelsen – hvad indeholder den? – 10. december, kl. 8.30 - 9.15

Find powerpointet her: 

Powerpoint fra webinar

 

 

Fokus på risikostyring – 2. februar 2021, kl. 8.30 - 9.15

 

Find powerpointet her: Powerpoint fra webinar

 

Systematisk understøttelse af funktionsadskillelse - 3. marts 2021, kl. 08.30 - 09.15

 Find powerpointet her: Powerpoint fra webinar