Statens kompetenceløsninger tilbyder nu pre- og onboarding som koncept i Campus

06-11-2020
Digitale løsninger

Onboarding af nye medarbejdere og deres første tid på jobbet er i stigende grad noget, vi i Statens Kompetenceløsninger oplever er i fokus rundt omkring i de offentlige institutioner.

Luna Borongic, HR-fuldmægtig i Koncern HR, Udlændinge- og integrationsministeriet
Luna Borongic, HR-fuldmægtig i Udlændinge- og integrationsministeriet

Pre- og onboarding er et introduktionsprogram til nye medarbejdere, som sikrer en god og inkluderende modtagelse ved jobstart og en grundlæggende introduktion til organisationen i den første periode. Samtidigt er det et værktøj til ledere og HR, som sikrer, at nye medarbejdere får den nødvendige viden – både hvad angår compliance såvel som virksomhedens værdier og kultur. Campus har længe kunnet understøtte onboarding i form af automatisk tilmelding af nye medarbejdere til egne kurser i organisationen samt e-læring - eksempelvis compliancekurser som God adfærd i det offentlige, Kodex VII og Databeskyttelse.

I forlængelse heraf har vi det seneste års tid udviklet et koncept om preboarding, altså onboarding af medarbejdere inden de starter i jobbet, naturligvis valgfrit for medarbejderen. I foråret samarbejde vi i et pilotprojekt med tre institutioner, blandt andre Udlændinge- og integrationsministeriet, og om resultatet af dette siger HR-fuldmægtig og ansvarlig i Koncern HR for udarbejdelse af preboarding, Kirstine Kjems Rinhart:

Vi har fået mulighed for at tilpasse arbejdsrummet, så det bliver nemt for vores nye medarbejdere at overskue de forskellige dele af pre- og onboardingen, herunder vores læringsforløb med ”specialiseret onboarding”, som er de institutionsspecifikke introduktionskurser, som ligger ud over det koncernfælles onboarding-læringsforløb. Nye medarbejdere kan nu på en overskuelig måde se introduktionsforløbets forskellige dele, og hvad de konkret indeholder.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har nu haft preboarding i et par måneder, og allerede haft en del nye medarbejdere igennem denne introduktion til deres nye arbejdsplads. Én af dem er Luna Borongic, som er nystartet HR-fuldmægtig i Koncern HR. Hun udtrykker positivt:

Preboardingen giver en rigtig god forståelse for, hvordan organisationen er opbygget, og hvad ministeriets vigtigste opgaver er. Det betyder, at man på første arbejdsdag allerede har et lidt større overblik over og indblik i ministerområdet. Og så er man også klædt rigtig godt på til alt det praktiske på første arbejdsdag.

Pilotprojektets formål var dels at udvikle pre- og onboarding for institutionerne, og dels at udvikle konceptet i Campus færdigt, hvor vi er nu klar med et fast koncept.

Mandag d. 2 november går endnu to statslige institutioner i gang med at udvikle e-læringsmoduler til deres helt egen pre- og onboarding til nye medarbejdere, så de i foråret 2021 har et automatiseret forløb, der giver nye kollegaer en god start og introduktion til deres nye job.

Vi oplever en stor begejstring fra de institutioner, der allerede har pre- og onboarding i Campus, og vi håber, at vi fremover fast kan tilbyde dette forløb 2-3 gange om året. Hold gerne øje med Campus’ nyhedsbrev, hvis dette har interesse for jeres institution i det nye år.

Onboarding uden preboarding?

Hvis I som institution ønsker blot at få opsat et onboarding program med automatisk tilmelding af nye medarbejdere til e-læring og kurser i Campus, kontakt da Campus-teamet gennem Serviceportalen, for at høre mere om jeres muligheder.