Staten og Telenor i tvist om teleregninger

03-11-2020
Økonomi Indkøb

Økonomistyrelsen og Telenor er uenige om, hvor meget det er rimeligt at opkræve statslige institutioner i en periode, hvor staten var ved at skifte til en anden leverandør. Nu skal sagen afgøres ved domstolene.

Teleselskabet Telenor leverede i 15 år mobilabonnementer, fastnet og data til de statslige institutioner. 1. januar 2018 udløb statens seneste kontrakt med Telenor imidlertid, hvorefter statens aftale overgik til en anden leverandør. 

Økonomistyrelsen mener, at Telenor ifølge kontrakten var forpligtet til at levere teleydelser til de aftalte priser i de måneder, som det tog at flytte de mere end 145.000 omtvistede abonnementsydelser over til den nye leverandør.

Telenor mener derimod, at de fra den 1. maj 2018 kunne hæve priserne ganske betydeligt i forhold til de aftalte priser i kontrakten. Det medførte eksempelvis, at prisen på fastnetabonnementer steg med mere end 1.200 procent, og at prisen på mobilabonnementer steg med mere end 1.300 procent.

Direktør i Økonomistyrelsen, Poul Taankvist:

Vi har på vegne af staten - uden held - arbejdet på at finde en mindelig løsning i sagen, hvor vi mener, at Telenor i næsten et år uberettiget har opkrævet regninger, der var omkring 85 millioner kroner højere end aftalt i kontrakten med staten.

Vi kan naturligvis ikke acceptere, at vi i overgangen til en ny leverandør, hvor vi har en aftale med Telenor om, at prisen skal fortsætte uændret, bliver mødt med urimelige prisstigninger, som i gennemsnit er 12 gange højere, end det vi betalte på aftalen. Derfor bliver vi nødt til at få sagen afklaret ved domstolene.

Økonomistyrelsen forventer, at sagen vil kunne afsluttes ved domstolene inden for omkring to år.