Aftale indgået med leverandør til nyt Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring

30-11-2020
Økonomi

I foråret 2021 starter vi Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring, hvor det første kursusudbud er et 6 måneders grundkursus for medarbejdere, der arbejder med økonomistyring i staten.

PwC og Økonomistyrelsen indgår aftale om akademi for enkel og værdiskabende styring
Med en netop underskrevet kontrakt har vi indgået en aftale med PwC om at udbyde et grundkursus i økonomistyring i foråret 2021, hvor statsansatte har mulighed for at få solide, praksisnære kompetencer, de kan bruge til at løse de økonomiopgaver, de sidder med til daglig, og samtidig blive klædt på til rollen som forretningsrådgiver. Kursets indhold er fastlagt i samarbejde med en række statslige økonomichefer.

Hanne Lund-Christensen, vicedirektør i Økonomistyrelsen, siger: 
”En af vores kerneopgave i Økonomistyrelsen er at tilbyde værktøjer og klæde vores kollegaer i de statslige institutioner endnu bedre på til at løse deres økonomistyringsopgaver. Derfor er vi meget glade for, at vi gennem det nye akademi nu kan tilbyde et ambitiøst kursus sammen med PwC, der kan give et godt afsæt for medarbejderne i de statslige institutioner til at arbejde med god økonomistyring.”
Den primære målgruppe for grundkurset i økonomistyring er den mindre erfarne økonomimedarbejder i de statslige og de selvejende institutioner, som har behov for en bred indføring i grundlæggende statslig økonomistyring.
 

Indhold på grundkursus i økonomistyring

Sammen med PwC står vores specialister i Økonomistyrelsen for at udvikle grundkurset, som PwC’s specialister i statslige økonomistyring skal undervise på. Ud over de faste undervisere, vil der også blive inddraget fx økonomichefer og andre praktikere fra staten og den private sektor. 

Lars Paredes, partner i PwC:
”Grundkurset i økonomistyring vil give kursisten en solid indføring i statslig økonomistyring, og vil bestå af en række faglige moduler, der indeholder undervisning i blandt andet bevilling og budgettering, controlling, datainformeret styring og forretningsrådgivning. Undervisningen vil være praksisnær og anvendelsesorienteret, så kursisterne bliver trænet i at løse de opgaver, de møder i deres daglige arbejde. Vi er glade for at have fået opgaven, og vi glæder os til at komme i gang”

Tilmelding og holdstart

Det bliver muligt at tilmelde sig kurset i begyndelsen af 2021 via Campus, og det første hold forventes at begynde undervisning omkring 1. maj 2021. Herefter udbydes kurset med jævne mellemrum i de kommende år.

Grundkursus i økonomistyring vil foregå over 8-9 hele kursusdage, og strække sig over ca. 6 måneder fra kick-off til sidste kursusdag. Pris for deltagelse på basisforløbet forventes at blive ca. 25.000 kr.
I løbet af 2021 vil Akademiet derudover udbyde flere kurser i en række specialiserede økonomistyringsdiscipliner.