Statens generelle forbrug af Kammeradvokaten falder igen

25-03-2020
Økonomi Indkøb

Siden 2017 er statens forbrug af Kammeradvokaten faldet, når man fraregner de store enkeltsager i Skatteministeriet. En ny opgørelse viser et generelt fald i staten på 2 procent i forhold til 2018.

""

Statens forbrug af Kammeradvokaten var i 2019 på 530 millioner kroner, hvilket er en stigning på 9 procent. Men fraregner man de store sagskomplekser hos Skatteministeriet, så er forbruget faktisk generelt set faldet i staten med 2 procent i forhold til 2018.

Det viser en rapport fra Økonomistyrelsen.

Læs rapporten vedrørende opgørelse over statens forbrug af Kammeradvokaten i 2019 her

Forbruget i staten faldet til 342 millioner

I 2018 købte staten således juridiske ydelser for 348 millioner kroner, når man fraregner Skatteministeriets forbrug på 140 millioner kroner til primært EFI-sagerne, ejendomsskattesystemet og udbyttesagen.

I 2019 faldt forbruget til 342 millioner kroner, når man undtager Skatteministeriets forbrug på 189 millioner kroner.

Forbruget i Skatteministeriet steg til gengæld med 45 millioner kroner fra 2018 til 2019, hvilket påvirker det generelle forbrug, der steg med 9 procent fra 488 millioner kroner i 2018 til 531 millioner kroner i 2019.

11 ministerier benytter Kammeradvokaten mindre

Generelt viser tallene, at der er sket et fald i forbruget af Kammeradvokaten i 11 ministerier, mens enkelte ministerier havde behov for at købe mere juridisk bistand end året før.

Skatteministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet har det største forbrug af Kammeradvokaten, mens Børne- og Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Kirkeministeriet har det mindste.

De fleste sager, som Kammeradvokaten varetager for staten, handler generelt om "udbud og kontrakter", "skatter og afgifter" eller "inddrivelse og insolvens", mens emner som eksempelvis "fogedsager" og "socialret" fylder mindre.


I rapporten kan du se flere detaljer om statens forbrug af Kammeradvokaten, fx hvordan antallet af retssager og rådgivningssager har udviklet sig de seneste år.