Nyt værktøj giver overblik over din institutions indkøb

17-03-2020
Økonomi Indkøb Digitale løsninger

Økonomistyrelsen lancerer et nyt analyseværktøj, der hjælper dig med at få et overordnet overblik over din institutions eller koncerns indkøb gennem interaktive visualiseringer i Power BI.

""

Nu bliver det nemmere at arbejde strategisk såvel som praktisk med indkøbsdata i staten.

Vores nyudviklede indkøbsanalyseværktøj giver dig mulighed for få et overblik over - og følge op på - din institutions indkøb på tværgående indkøbsområder som fx forbrug af konsulenter og advokatydelser, compliance på statens indkøbsaftaler, forbrug pr. leverandør eller indkøbskategori og meget mere.

Analyseværktøjet er en såkaldt Power BI-rapport i Statens BI - LDV (lokale datavarehus), der fremstiller detaljerede indkøbs- og fakturadata på en lettilgængelig og overskuelig måde.

Kontorchef i Center for Modernisering og Analyse, Frederik Greisen:

I Økonomistyrelsen har vi et stort fokus på at gøre vores data mere tilgængelige. Derfor vil vi også gerne hjælpe dig som indkøber med at få et bedre overblik over din institutions overordnede indkøb og hvordan I lokalt kan arbejde mere strategisk med jeres indkøb. Vores nye indkøbsværktøj kan skræddersys til lige netop de behov, som jeres institutioner har.

Med værktøjet følger også en brugervejledning, der på en overskuelig måde beskriver de mange muligheder i analyseværktøjet. Vejledningen giver også inspiration til nogle af de overvejelser, du kan have som indkøber og beskriver konkrete eksempler og relevante forbehold.

Find vejledningen og læs mere om indkøbsanalyseværktøjet her

Læs mere om Statens Business Intelligence (BI) her

Økonomistyrelsen har opsat indkøbsanalyseværktøjet i institutionernes Statens BI – LDV, så det kan bruges af alle statslige institutioner på nær enkelte institutioner i Justitsministeriet og Transport- og Boligministeriet. Vi hjælper også gerne andre institutioner med at få adgang til værktøjet.

Senere på foråret udkommer der en ny version af analyseværktøjet, hvor de statslige institutioner vil kunne få et bedre overblik over ordredata, compliance for digitalt indkøb samt vare- og priscompliance.