Ændring i momslovgivning

10-01-2020
Digitale løsninger

Afgørelse fra Skatteministeriet betyder, at ydelser fra Moderniseringsstyrelsen, Statens Administration og Statens It ikke bliver pålagt moms, som tidligere meddelt.

Som tidligere orienteret var Moderniseringsstyrelsen, Statens Administration og Statens It ikke længere momsfritaget, som følge af ændringer i momslovgivningen med virkning fra 1. januar 2019. En afgørelse fra Skattestyrelsen af 3. oktober 2019 har dog afgjort, at der alligevel ikke skal opkræves moms af ydelserne, når disse sælges til statslige kunder.

Den ændrede afgørelse betyder, at fremtidige afregninger (startende fra i dag) med Moderniseringsstyrelsen, Statens Administration og Statens It ikke vil blive pålagt moms.

Uberettiget moms opkrævet hos statslige kunder fsva. allerede fremsendte fakturaer for 2019 er håndteret via en regnskabsteknisk øvelse i Moderniseringsstyrelsen, Statens Administration og Statens It, og I skal som kunde således ikke gøre yderligere.

Læs afgørelsen fra Skattestyrelsen (pdf)