Nye priser for Økonomistyrelsens it-systemer i 2021

16-12-2020
Digitale løsninger Økonomi Indkøb

Det bliver billigere for statens institutioner at anvende økonomisystemerne Navision Stat, RejsUd og Statens Budgetsystem i 2021, mens der er prisstigninger på vej for fakturasystemet IndFak og Statens Lønløsning.

Økonomistyrelsen har offentliggjort folderen ’Priser og leveringsvilkår 2021’, der giver et overblik over de gældende priser for vores it-systemer, support og konsulentydelser.

Hent prisfolderen for 2021

I den nye prisfolder fremgår det, at prisen på økonomisystemerne Navision Stat, RejsUd og Statens Budgetsystem i gennemsnit falder med cirka 14 procent, hvilket blandt andet skyldes et fald i driftsomkostningerne. Prisen for at abonnere på RejsUd, som medarbejdere i staten bruger til at administrere rejser og udlæg, falder med 21 procent.

Vicedirektør i Økonomistyrelsen, Simon Schulian:

Jeg er meget tilfreds med at vi i 2021 kan sænke priserne på en række af vores fælles it-systemer. Det skyldes blandt andet, at flere institutioner har taget rejseafregningssystemet RejsUd i brug, og det giver billigere priser for alle. De steder, hvor vi kommer til at hæve priserne, handler det om, at vi investerer i at udvikle nogle endnu bedre systemer, herunder stigende sikkerhed.

Investeringer i udvikling

Priserne for indkøbs- og fakturahåndteringssystemet IndFak og lønsystemet Statens Lønløsning stiger med henholdsvis cirka 20 procent og 14 procent, hvilket især skyldes investeringer i udvikling af systemerne.

For IndFak er investeringerne knyttet til bedre funktionalitet, implementering af digitalt indkøb, samt udvikling af IndFak3, der forventes at komme i udbud i foråret 2021.

For Statens Lønløsning handler investeringerne om at fremtidssikre it-systemet, hvilket blandt andet omfatter en større udviklingsopgave, hvor det nuværende system skal løftes over på en teknologisk mere moderne platform.

For Statens HR er prisen uændret.

Mindre forbrug af eksterne konsulenter

Økonomistyrelsen har som led i opgaven med at reducere statens konsulentforbrug effektiviseret it-systemområdet med 5,9 millioner kroner i 2021. Dette er håndteret ved at reducere omkostninger på Hosting af Navision Stat og Statens BI – LDV, Navision Stat abonnementet og Statens Budgetsystem. 

Effektiviseringen er indarbejdet i priserne for 2021. For alle kunder, statslige og statsfinansieret selvejende, udmøntes besparelserne som et rammefald for det enkelte ministerområde i forbindelse med lov om tillægsbevilling for 2021. Den konkrete fordeling af besparelsen udmeldes i januar 2021, og er fordelt på baggrund af kundernes relative fordeling af forbrug på systemerne.

Fakta: Sådan er priserne beregnet

Priserne for it-systemerne bliver reguleret årligt på baggrund af de realiserede og budgetterede omkostninger og indtægter. De afspejler Økonomistyrelsens samlede omkostninger til etablering og udvikling af de enkelte it-systemer, samt løbende drift og vedligeholdelse. 

Priserne beregnes ud fra et princip, hvor Økonomistyrelsen fordeler de samlede omkostninger per system mellem de institutioner, som anvender systemet. Det betyder, at jo flere institutioner som deler omkostningerne, desto lavere bliver prisen for alle.

Priserne inkluderer, at Økonomistyrelsen varetager forvaltningen af de fælles systemer på vegne af institutionerne. Det vil sige, at Økonomistyrelsen står for udbud og anskaffelse, samt varetager drift, vedligehold og udvikling, herunder leverandørstyring og it-sikkerhed. På denne måde bidrager de fælles systemer til at frigøre ressourcer til kerneopgaver i institutionerne.

Læs mere om priserne i prisfolderen for 2021