Overskud på mere end 40 mia. kroner på statens regnskab

15-03-2019
Økonomi

I 2018 havde staten flere indtægter end udgifter. Faktisk var indtægterne i omegnen af 40 milliarder kroner større end udgifterne. Samtidig er den danske statsgæld blevet reduceret med ca. 20 milliarder kroner i 2018.

Statens indtægter består primært af forskellige skatter og afgifter, told og lignende. I 2018 blev der opkrævet 560,5 mia. kr. i personskatter og arbejdsmarkedsbidrag samt 68,7 mia. kr. i selskabsskat. Statens indtægt på moms og told m.m. løb op i 323,7 mia. kroner i 2018.