Overskud på mere end 40 mia. kroner på statens regnskab

15-03-2019
Økonomi

I 2018 havde staten flere indtægter end udgifter. Faktisk var indtægterne i omegnen af 40 milliarder kroner større end udgifterne. Samtidig er den danske statsgæld blevet reduceret med ca. 20 milliarder kroner i 2018.

Statens indtægter består primært af forskellige skatter og afgifter, told og lignende. I 2018 blev der opkrævet 560,5 mia. kr. i personskatter og arbejdsmarkedsbidrag samt 68,7 mia. kr. i selskabsskat. Statens indtægt på moms og told m.m. løb op i 323,7 mia. kroner i 2018.

Flere årsager til overskuddet på statsregnskabet

Overskuddet på statsregnskabet skyldes flere ting. F.eks. holdt de statslige udgifter sig under det budgetterede niveau, og staten havde desuden en større indtægter fra f.eks. selskabsskat, personskat og moms, end man oprindeligt havde forventet.

Moderniseringsstyrelsens rolle i forbindelse med tilblivelsen af statsregnskabet

Moderniseringsstyrelsen leverer rammerne for, at de statslige institutioner kan afgive deres regnskaber. Det sker ved, at Moderniseringsstyrelsen driver det system, som regnskaberne indtastes i, og ved at Moderniseringsstyrelsen giver et overblik over disse regnskaber i relevante publikationer.

Moderniseringsstyrelsen sørger for at sammenstille det samlede statsregnskab. Det er baseret på ministeriernes egne regnskaber, der er underlagt intern kontrol i ministerierne og revideres af Rigsrevisionen.

Moderniseringsstyrelsen udfører bl.a. følgende løbende opgaver i relation til statsregnskabets tilblivelse:

  • Moderniseringsstyrelsen stiller et centralt system til rådighed for de statslige institutioner; det er i dette system, at de statslige institutioner afleverer deres regnskabstal
  • Moderniseringsstyrelsen laver reglerne for, hvordan de statslige institutioner skal sætte deres regnskab op, dvs. vedligeholder den statslige kontoplan og nummerstruktur
  • Moderniseringsstyrelsen står for kontoadministration i de centrale statslige betalingssystemer
  • Moderniseringsstyrelsen rådgiver og vejleder om statslige regnskabsregler

Når statsregnskabet af afgivet, bliver det revideret af statsrevisorerne, der giver bemærkninger til Folketinget herom.