Nye satser for boligopvarmning, kontorholdsgodtgørelse og boligbidrag 2019

26-03-2019

Pr. 1. april reguleres satserne for boligopvarmning og kontorholdsgodtgørelse. Pr. 1. august reguleres boligbidraget for tjeneste- og lejeboliger.

Du kan finde de nye satser i nedenstående cirkulærer:

Cirkulæret om regulering af sats for boligopvarmning pr. 1. april 2019 finder du her.

Cirkulæret om regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2019 finder du her.

Cirkulæret om regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger pr. 1. august 2019 finder du her.