Ny vejledning – kend reglerne om overgang til den nye ferielov

01-03-2019

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Inden den nye lov træder i kraft, er der en overgangsordning.

""

Overgangsordningen skal sikre, at feriemønsteret i den nuværende ferieordning så vidt muligt kan opretholdes i overgangsperioden. Moderniseringsstyrelsen har i den forbindelse til brug for planlægning af ferie udarbejdet en vejledning om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Se vejledningen her. 

I forbindelse med offentliggørelse af vejledningen vil Moderniseringsstyrelsen afholde informationsmøder om afholdelse og optjening af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Se her for nærmere information om informationsmøderne.

Ved OK18 aftalte Moderniseringsstyrelsen og de faglige organisationer at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en ny ferieaftale med tilhørende vejledning på baggrund af de nye ferieregler. Når aftalen og vejledningen foreligger, vil materialet blive offentliggjort på www.modst.dk.

Spørgsmål til vejledningen kan rettes til .