Moderniseringsstyrelsen afholder informationsmøder om overgangsordningen

01-03-2019

Moderniseringsstyrelsen inviterer HR-medarbejdere i departementer og større styrelser til informationsmøde om afholdelse og optjening af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov.

""

På informationsmøderne vil Moderniseringsstyrelsen orientere om, hvad man som statslige arbejdsgivere skal være opmærksom på i forbindelse med planlægning af ferie ved overgangen til den nye ferielov. Oplægget vil tage udgangspunkt i vejledning om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgang til ny ferielov. Oplægget vil blandt andet berøre, hvad man som arbejdsgiver og medarbejder skal være opmærksom på, når medarbejdere tiltræder og fratræder i overgangsperioden, samt hvordan de særlige feriedage fremadrettet skal håndteres. Herudover vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

Målgruppen for infomødet er HR-medarbejdere i departementer og større styrelser. I er velkomne til at tilmelde repræsentanter fra jeres underinstitutioner, men af pladshensyn beder vi om, at højst 3 deltagere fra jeres underinstitutioner deltager.

Deltagelse i informationsmødet er gratis.

Informationsmøderne holdes:

  • Torsdag den 14. marts 2019, kl. 14.30-17.00 i Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K.
  • Mandag den 18. marts 2019, kl. 14.30-17.00 i Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K.
  • Mandag den 25. marts 2019, kl. 13.00-15.30 på Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads, 3, 7100 Vejle (aflyst).

Fristen for sidste tilmelding er overskredet, hvorfor det ikke længere er muligt at tilmelde sig møderne.